Dzień Solidarności z Afgańczykami, Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie, wizyta Ad Limina Apostolorum biskupów polskich, XVI Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Synodu Biskupów, Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu oraz beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej – były głównymi tematami spotkania prasowego rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszka Gęsiaka SJ, z przedstawicielami mediów, które odbyło się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski 3 września br.

Rzecznik Episkopatu przypomniał apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, aby 5 września obchodzić w Kościele w Polsce Dzień Solidarności z Afgańczykami. Przewodniczący KEP poprosił, aby w każdym kościele i kaplicy w Polsce w czasie modlitwy powszechnej prosić Boga o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków, a po Mszach Świętych zorganizować kwestę na ich rzecz. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce i za granicą.

Odnosząc się do 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie, który odbędzie się  w dniach 5-12 września br., rzecznik Episkopatu zwrócił uwagę na obecność Polaków na tym wydarzeniu. Podkreślił, że w środę 8 września przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki spotka się z Polonią i polskimi uczestnikami Kongresu oraz odprawi dla nich Mszę świętą.

Nawiązując do wizyty Ad Limina Apostolorum biskupów polskich, rzecznik Episkopatu zauważył, że jej celem jest pielgrzymowanie biskupów do grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła. Biskupi polscy udadzą się do Rzymu w czterech grupach według podziału administracyjnego na prowincje kościelne. Pierwsza rozpocznie wizytę 4 października, a ostatnia zakończy 30 października br. W trakcie pobytu, poza Eucharystiami sprawowanymi w czterech bazylikach większych Wiecznego Miasta, każda z grup zostanie przyjęta na specjalnej audiencji przez Papieża Franciszka oraz spotka się z przedstawicielami watykańskich dykasterii. Rzecznik Episkopatu podkreślił, że do Watykanu zostały już wysłane wszystkie wymagane przy takiej wizycie sprawozdania.

W kwestii zwołanego przez papieża Franciszka XVI Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, który w nowej formule zostanie zainaugurowany 9 i 10 października tego roku w Rzymie, rzecznik Episkopatu zauważył, że po raz pierwszy na sesji inauguracyjnej Kościół w Polsce reprezentować będzie osoba świecka. Rzecznik Episkopatu powiedział, że tym razem będzie on zorganizowany w trzech fazach: diecezjalnej, kontynentalnej i powszechnej. Dodał, że biskupi zapoznali się z ogólnymi założeniami prac synodalnych i podjęli refleksję nad ich szczegółowymi wytycznymi. Podkreślił, że w odpowiedzi na prośbę przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kard. Angelo Bagnasco, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki mianował dr. hab. Aleksandra Bańkę prof. UŚ delegatem Kościoła w Polsce na otwarcie procesu synodalnego. Prof. Bańka będzie jednym z dziesięciu przedstawicieli kontynentu europejskiego, obok przewodniczącego CCEE, dwóch księży biskupów i siedmiu przedstawicieli wiernych świeckich.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że 11 września odbędzie się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu, podczas którego ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, omówi założenia Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 2021-2022 rok. Tematem trzeciego roku duszpasterskiego z trzyletniego programu duszpasterskiego koncentrującego się wokół Eucharystii („Eucharystia daje życie”) są słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Nowy rok duszpasterski rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu przypadającą 28 listopada.

Najważniejszym tematem spotkania rzecznika Episkopatu z dziennikarzami była beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Podkreślił, że informacje dla mediów i uczestników można znaleźć na stronie www.beatyfikacja.info oraz w komunikatach Komitetu Organizacyjnego do spraw beatyfikacji publikowanych na stronie Archidiecezji Warszawskiej www.archwwa.pl. Rzecznik Episkopatu poinformował również, że uroczystości dziękczynne za beatyfikację zostały zaplanowane na 2022 rok: 23 kwietnia w Gnieźnie (uroczystość św. Wojciecha), 3 maja na Jasnej Górze (uroczystość NMP Królowej Polski) i 5 czerwca w Warszawie (podczas święta Dziękczynienia w świątyni Opatrzności Bożej).

Z kolei 18 września tego roku odbędzie się dziękczynienie w Laskach połączone z Ogólnopolską Pielgrzymką Niewidomych.

BP KEP