Beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, XI Tydzień Wychowania oraz międzynarodowa konferencja o ochronie małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej – były głównymi tematami spotkania prasowego rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszka Gęsiaka SJ, z przedstawicielami mediów, które odbyło się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski 9 września br.

Rzecznik Episkopatu podsumował ostatnie przygotowania do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej, przypominając o uroczystościach dziękczynnych za beatyfikację, które zostały zaplanowane na 2022 rok: 23 kwietnia w Gnieźnie (uroczystość św. Wojciecha), 3 maja na Jasnej Górze (uroczystość NMP Królowej Polski) i 5 czerwca w Warszawie (podczas święta Dziękczynienia w świątyni Opatrzności Bożej). Z kolei 18 września tego roku odbędzie się dziękczynienie w Laskach połączone z Ogólnopolską Pielgrzymką Niewidomych.

O XI Tygodniu Wychowania, który potrwa od 12 do 18 września br., pod hasłem: „W blasku ojcostwa św. Józefa”, opowiedziała podczas spotkania dr Aneta Rayzacher-Majewska, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Materiały dotyczące tej inicjatywy można znaleźć na stronie – https://tydzienwychowania.pl.

Z kolei nt. międzynarodowej konferencji o ochronie małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej, która odbędzie się w Warszawie od 19 do 22 września br., udzielił obszernych informacji ks. dr Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Konferencja, która odbędzie się pod hasłem: „Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych”, organizowana jest przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i Konferencję Episkopatu Polski. Wezmą w niej udział przedstawiciele Episkopatów i osób pracujących w obszarze ochrony dzieci i młodzieży w 20 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ks. Studnicki poinformował, że zarejestrowało się blisko 80 uczestników konferencji.

Ponadto rzecznik Episkopatu przypomniał, że 11 września odbędzie się na UKSW międzynarodowa konferencja online pt. „Stefan Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie” i tego samego dnia w Poznaniu będzie miało miejsce Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, podczas którego ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, omówi założenia Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 2021-2022 rok. Tematem trzeciego roku duszpasterskiego z trzyletniego programu duszpasterskiego koncentrującego się wokół Eucharystii („Eucharystia daje życie”) są słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

BP KEP