Spotkanie Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy

01-04-2014

Bp Jerzy Mazur przewodniczył Mszy Świętej inaugurującej spotkanie Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy z udziałem biskupów Łotwy i Białorusi. Spotkanie odbywało się 29 i 30 marca w Łodzi.

856

Homilię wygłosił bp Rimantas Norvila. Biskup wiłkowyski i przewodniczący Zespołu podkreślił, że chrześcijanie muszą na co dzień pamiętać o pokorze.

Biskupi z Polski, Litwy, Łotwy i Białorusi są zgodni – ich spotkania są bardzo potrzebną okazją do wymiany doświadczeń.

Bp Arunas Poniskaitis, biskup pomocniczy wileński zauważa, że bardzo ważne jest dla niego zobaczenie, jak żyje Kościół w Polsce. „I coś z tego wykorzystać dla nas. Bo te same rzeczy można robić w ten czy inny sposób. A przecież to jest ten sam Kościół, mamy te same problemy” – podkreśla.

Bp Rimantas Norvila, biskup wiłkowyski, przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów ze strony litewskiej, przyznaje, że te spotkania bardzo wzbogacają. „Mamy możliwość porównania naszej sytuacji z sytuacją w Polsce. U nas wiele rzeczy po czasach radzieckich wygląda gorzej. A to wzajemne poznanie bardzo wzbogaca i cieszymy się z tego” – mówi.

„To jest wymiana doświadczeń, która mnie bardzo ubogaca” – mówi abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita ryski. „Widzę, jak Kościół żyje na Litwie, jak żyje w Polsce i widzę pewne bogactwa, których nie ma u nas. Z drugiej strony, chociaż uważamy się za – w jakimś sensie – biednych, bo katolicyzm nie jest religią dominującą na Łotwie, to gdy biskupi z Litwy i Polski przyjechali do nas, też powiedzieli, że odkryli pewne rzeczy, których u nich nie ma i które dla nich też są pewnym impulsem” – podkreśla arcybiskup z Łotwy. Według niego bardzo ważne jest dzielenie się wiarą i pomysłami. „Jeśli jakieś są wdrożone w Polsce czy na Litwie, to my je od razu widzimy: o, to jest możliwe. I od razu możemy coś zacząć” – dodaje abp Stankiewicz.

Bp Jerzy Mazur, biskup ełcki i polski przewodniczący Zespołu jest zgodny ze swoimi kolegami ze Wschodu. „Takie spotkania dają bardzo dużo każdej stronie. Jest to wymiana, dzielenie się bogactwem Kościoła. Nie tym bogactwem materialnym, ale tym, czym Kościół lokalny żyje” – mówi. „Takie spotkania to konferencje, sympozja i kongresy. Programy spotkań są bardzo różnorodne. Tutaj rozpoczęliśmy od Mszy świętej i spotkania z nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej. Wspaniałe doświadczenie – jak Kościół łódzki radzi sobie z Komunią świętą noszoną do chorych. Misja tych ludzi, ich działanie – na pewno wielu z nich to wspaniałe świadectwa ich radości” – dodaje bp Mazur. „Nasze spotkania są też wymianą doświadczeń i myśli. Każdy może spojrzeć i zastanowić, co może wykorzystać dla swojej diecezji i swojego kraju” – mówi biskup ełcki.