Sesja przedpołudniowa 23 października poświęcona była prezentacji dokumentu końcowego. Dokument końcowy jest dokumentem uzupełniającym do Instrumentum laboris, dlatego oba te teksty należy traktować łącznie. Dokument finalny ma odniesienie do dokumentu roboczego, a nie jest odrębnym pismem.

„W skład dokumentu końcowego wchodzą relacje, które były przedstawiane na posiedzeniach w auli oraz relacje przygotowane przez grupy językowe. Została zachowana 3-częściowa struktura Instrumentum laboris. Cała treść obudowana została wokół motywu przewodniego, jakim jest droga uczniów z Jezusem do Emaus” – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Dokument końcowy jest owocem pracy zbiorowej. „Autorami dokumentu są zatem ojcowie synodalni oraz wszyscy, którzy przygotowywali Synod, w tym ankiety. Dokument zostanie przedstawiony Ojcu Świętemu. Papież będzie zatem pierwszą osobą, która ten tekst otrzyma. Następnie tekst otrzymają Kościoły lokalne, młodzi i cały lud Boży” – zaznaczył abp Gądecki.

Podczas obrad zwrócono uwagę, że Synod nie zakończy się niedzielną Mszą świętą. „Wtedy dopiero rozpocznie się czas jego realizacji i wdrażania. Kościoły lokalne zaczną zajmować się tekstem końcowym i dostosowywać go do swoich warunków, swojego środowiska” – zauważył przewodniczący Episkopatu.

Druga część obrad polegała na prezentacji przez sekretarzy specjalnych samej treści dokumentu końcowego. „Pierwsza część wychodząca od drogi do Emaus została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale mowa jest o Kościele, który słucha. Drugi rozdział podejmuje tematy świata digitalnego, imigrantów i nadużyć. Trzeci rozdział mówi o tożsamości i relacjach. Czwarty rozdział podejmuje zaś wątek bycia młodymi dzisiaj” – zrelacjonował abp Gądecki.

Drugą część dokumentu otwiera temat nowej Pięćdziesiątnicy. „Pierwszy rozdział dotyczy daru młodości. Drugi rozdział podejmuje tajemnicę powołania rozróżniając ogólne powołanie do świętości wszystkich ludzi i powołanie poszczególnych osób. Trzeci rozdział zwraca uwagę na misję towarzyszenia młodym, indywidualnie i grupowo, oraz formację osób towarzyszących. Czwarty rozdział mówi natomiast o sztuce rozeznawania” – powiedział abp Gądecki.

Trzecia część pt. „Ruszyli natychmiast w drogę” podzielona jest na cztery rozdziały. „Pierwszy rozdział podejmuje synodalność misyjną Kościoła. Drugi rozdział odnosi się do synodalności w codzienności. Trzeci zwraca uwagę na odnowiony zapał misyjny. Czwarty zaś podejmuje wątek integralnej formacji” – stwierdził przewodniczący Episkopatu Polski.

BP KEP