Święcenia biskupie ks. Krzysztofa Wętkowskiego

19-12-2012

W sobotę, 22 grudnia, ks. dr Krzysztof Wętkowski przyjmie w katedrze gnieźnieńskiej święcenia biskupie. Głównym konsekratorem nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej będzie prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

1762

„Otoczmy Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Pan przed nim postawi – zachęcał prymas Polski abp Józef Kowalczyk w komunikacie po ogłoszeniu nominacji biskupiej dla ks. Krzysztofa Wętkowskiego. Dotychczasowy wikariusz generalny archidiecezji gnieźnieńskiej został mianowany biskupem pomocniczym 24 listopada br.

Uroczysta Msza św., podczas której biskup nominat przyjmie sakrę biskupią, rozpocznie się 22 grudnia o godzinie 11.00. Weźmie w niej udział m.in.: prymas senior kard. Józef Glemp, wiceprzewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki z Poznania, metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga oraz sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak. Głównym konsekratorem będzie prymas Polski abp Józef Kowalczyk, współkonsekratorami: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz abp senior Henryk Muszyński.

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej są słowa z I Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian „State in fide” (Trwajcie mocno w wierze, 1 Kor 16, 13). Jego stolicą tytularną jest Glavinizza.

Ks. Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 roku w Gnieźnie. Studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w bazylice prymasowskiej z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypełniał także obowiązki kapelana bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego i wikariusza biskupiego prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy. W 1989 roku został skierowany przez prymasa Józefa Glempa na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1995 otrzymał tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po powrocie do Gniezna abp Henryk Muszyński mianował go rzecznikiem prasowym oraz referentem ds. środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Pełnił również posługę ojca duchownego Prymasowskiego Instytutu Teologicznego w Gnieźnie. W 1995 roku abp Henryk Muszyński powierzył mu obowiązki kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej. We wrześniu 2012 roku decyzją arcybiskupa gnieźnieńskiego Józefa Kowalczyka został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej.

Zobacz także:
Informacja na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej