Synod o synodalności w diecezji pelplińskiej

22-01-2022
0
197

Dotychczas w ramach Synodu odbyły się w diecezji pelplińskiej następujące działania:

  • 20 listopada zakończył się etap parafialny. Na tym etapie Księża Proboszczowie zaprosili swoich parafian do wypowiedzi poprzez: organizację otwartego spotkania synodalnego rozpoczętego modlitwą i adoracją Najświętszego Sakramentu, rozmowy indywidualne i grupowe z osobami zaangażowanymi w życie parafii lub udostępnienie pytań synodalnych w formie anonimowych ankiet do wypełnienia. Wnioski z działań podjętych w parafii były treścią spotkań na poziomie dekanalnym. Na poziomie parafialnym wypowiedziało się łącznie ponad 3 tys. osób.
  • Między 20 listopada do 15 grudnia odbyły się spotkania dekanalne delegatów parafialnych. Każda parafia miała za zadanie delegować trzech przedstawicieli (kapłan + 2 osoby świeckie), którzy wzięli udział w spotkaniu dekanalnym rozpoczynającym się modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Zespół Diecezjalny otrzymał syntezy z wszystkich 30 dekanatów naszej diecezji.
  • Do 31 grudnia odbywały się w szkołach katechezy synodalne. W tym celu wspólnie z Wydziałem Katechetycznym przeprowadzono szkolenia dla ponad 300 katechetów. Katecheci na podstawie opracowanych scenariuszy w wykorzystaniem różnych metod dydaktycznych mogli stworzyć okazję do wypowiedzi dla uczniów szkół ponadpodstawowych i przekazać diecezjalnemu zespołowi ich wypowiedzi. Dotychczas spłynęło do zespołu diecezjalnego wypowiedzi 159 wypowiedzi uczniów oraz 4 syntezy opracowane przez katechetów, zawierające zebrane wnioski z przeprowadzonych zajęć w ich szkołach.
  • Dekanalni ojcowie duchowni zostali zaproszeni do zorganizowania spotkania synodalnego w gronie kapłanów Do dnia dzisiejszego wpłynęło 10 syntez z takich spotkań.
  • Odbyło się spotkanie synodalne w gronie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, w którym brało udział 32 członków Rady.
  • Zostało przekazane zaproszenie do zrzeszeń na terenie diecezji z prośbą o włączenie się w działania synodalne. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy wnioski z działań i rozmów przeprowadzonych przez 3 zrzeszenia.
  • Od 15 grudnia na stronie diecezja-pelplin.pl jest aktywny internetowy, w którym każdy może odpowiedzieć na pytania synodalne. Do dnia dzisiejszego skorzystało z tej możliwości 42 osoby.
  • Przez cały czas trwania synodu jest możliwy kontakt osobisty lub telefoniczny z członkami zespołu synodalnego i podjęcia rozmowy na temat treści Synodu. Z tej formy kontaktu skorzystało dotychczas 12 osób.
  • Ponadto zarejestrowano 7 oddolnych inicjatyw, polegających na zaangażowaniu różnych grup osób oddalonych od Kościoła, a z których wnioski przekazano do zespołu diecezjalnego.

diec. pelplińska

 

BRAK KOMENTARZY