8 stycznia, godz. 13: Prezentacja badań ISKK dot. religijności Polaków

0
1365

8 stycznia 2019 r. (wtorek), o godz. 13.00, w Sekretariacie KEP (skwer kard. Wyszyńskiego 6, Warszawa) odbędzie się prezentacja wyników badań prowadzonych w 2018 roku przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Będzie to okazja do zapoznania się i analizy aktualnych wyzwań stojących przed Kościołem katolickim w Polsce.

W programie konferencji:

Ks. Wojciech Sadłoń SAC (ISKK) – prezentacja Annuarium Statisticum Ecclesiae A.D.2019 (nowego rocznika Kościoła katolickiego w Polsce)

Łukasz Prażmo (GIS-Expert sp. z o.o.) – prezentacja wyników badań na mapach

Prof. Przemysław Śleszyński  (Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN) – komentarz do wyników badań.

Konferencji będzie przewodniczył ks. Paweł Rytel-Andrianik,
rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Prezentowane badania ukazują stan instytucji kościelnych w Polsce a także poziom religijności Polaków. Uwzględniają dane dotyczące liczby parafii, udzielonych sakramentów oraz wskaźniki praktyk niedzielnych Polaków. Wyniki badań zostaną zaprezentowane z wykorzystaniem najnowszych technik mapowania danych statystycznych.

ISKK/BP KEP

BRAK KOMENTARZY