Abp Stanisław Gądecki poświęcił 21 listopada 2021 r. tablicę umieszczoną na murze kanonii w pobliżu katedry, ufundowaną przez Akcję Katolicką: Świętemu Janowi Pawłowi II z wdzięcznością za odrodzenie Akcji Katolickiej w Polsce.

„W dobie demokratyzowania wszystkiego i wszystkich oraz dzielenia świata na demokratyczny, czyli dobry, i niedemokratyczny, czyli zły, trzeba nieustannie przypominać, że nasze przywiązanie do Chrystusa Króla i Jego królestwa nie wynika z przekory wobec współczesności, ale z prostej wierności objawionej prawdzie o Jezusie, który przyszedł, aby przynieść panowanie Boże” – mówił abp Stanisław Gądecki w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W poznańskiej katedrze metropolita poznański przewodniczył Mszy św. w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Podczas Eucharystii dziesięcioro kandydatów wstąpiło do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Młodzi uroczyście złożyli przyrzeczenie wiernej służby Bogu, Kościoła i ojczyźnie. W homilii przewodniczący KEP, podejmując refleksję nad pojęciem prawdy, podkreślił, że jej blask jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, a szczególnie w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. „Miłujcie prawdę, żyjcie w prawdzie, nieście prawdę światu, bądźcie świadkami prawdy” – zachęcał metropolita poznański.

Członkowie Akcji Katolickiej odmówili akt zawierzenia stowarzyszenia św. Janowi Pawłowi II, jej patronowi. Po Eucharystii abp Gądecki odsłonił tablicę upamiętniającą 25-lecie istnienia Akcji Katolickiej w Polsce.

Akcję Katolicką erygował kard. August Hlond w 1930 r. właśnie w Poznaniu, gdzie miał swoją siedzibę nowo powołany Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka bardzo prężnie się rozwijała i działała do czasu wybuchu II wojny światowej. Po jej zakończeniu władze komunistyczne nie pozwoliły na wznowienie działalności stowarzyszenia. W archidiecezji poznańskiej 23 listopada 1997 r. odbyła się uroczysta inauguracja pracy parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.

1 lutego 1997 r. w archidiecezji poznańskiej zostało erygowane Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Powołano wtedy 8 oddziałów, m.in. istniejące do dziś oddziały w Luboniu, Szamotułach i oddział w Opalenicy. W archidiecezji poznańskiej działa 15 oddziałów i 2 koła akademickie KSM.

msz/ Poznań/ KAI

BRAK KOMENTARZY