Wyrażam przekonanie, że po wieczną nagrodę odszedł do Domu Ojca pasterz, który gorliwie pełnił swoją misję w duchu obranego zawołania: „Głosić Ewangelię ubogim”. Wraz z uczestnikami liturgii pogrzebowej dziękuję Bogu za szlachetną postawę kapłańską i biskupią śp. Zmarłego – napisał Ojciec Święty Franciszek w związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. bp. Bogdana Wojtusia. Telegram został przesłany na ręce metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Publikujemy pełny tekst telegramu:

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak
Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. bp. Bogdana Wojtusia, biskupa pomocniczego seniora archidiecezji gnieźnieńskiej. Za wstawiennictwem Maryi, Matki Kapłanów, polecam jego duszę Bożemu miłosierdziu i wypraszam łaskę wiecznego udziału w chwale Zmartwychwstałego Chrystusa Pana.

Wyrażam przekonanie, że po wieczną nagrodę odszedł do Domu Ojca pasterz, który gorliwie pełnił swoją misję w duchu obranego zawołania: „Głosić Ewangelię ubogim”. Wraz z uczestnikami liturgii pogrzebowej dziękuję Bogu za szlachetną postawę kapłańską i biskupią śp. Zmarłego.

Wyrażam uznanie za jego zaangażowanie duszpasterskie, staranie o  wzrost wiary w sercach ludzi, w rodzinach, za troskę o seminaria i powołania kapłańskie oraz zakonne. W modlitwie polecam Bogu rodzinę śp. bp. Bogdana, duchowieństwo i wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej oraz uczestników pogrzebu. W modlitwie wypraszam, by dla wszystkich, których ta śmierć napełniła bólem rozstania były umocnieniem słowa z Księgi Apokalipsy: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny”.

Uczestnikom pogrzebu z serca błogosławię,

w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Franciszek
Papież

Watykan, 22 października 2020 r.

BRAK KOMENTARZY