Tomasz Orkiszewski – laureatem „Srebrnej Piszczałki”, nagrody Przewodniczącego Episkopatu

0
77

Tomasz Orkiszewski, dyrygent chóralny, aranżer, organista, wydawca został laureatem „Srebrnej Piszczałki” – nagrody przyznawanej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. 

Wręczenie nagrody Przewodniczącego KEP „Srebrna Piszczałka” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki sakralnej została wręczona dziś po południu w Poznaniu Tomaszowi Orkiszewskiemu. Jest on m.in. współzałożycielem i prezesem Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia, a także założycielem i dyrygentem Chóru i Orkiestry Kameralnej „Iubilaeum”.

Nagroda Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (dawniej nagroda Prymasa Polski) „Srebrna Piszczałka” przyznawana jest za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. Wręczana jest corocznie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie. Tym razem jej wręczenie miało miejsce w domu arcybiskupów poznańskich.

Laureat nagrody – Tomasz Orkiszewski to dyrygent chóralny, aranżer, organista, wydawca. Ukończył Diecezjalne Studium Organistowskie, a następnie, w latach 1984-1989 studiował muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 1989-1997 pracował jako organista i dyrygent w lubelskiej parafii pw. bł. Maksymiliana M. Kolbego oraz w latach 1997-1999 w parafii pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.

Od 1991 roku jest współzałożycielem i prezesem Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia. Ta oficyna wydawnicza od początku swojej działalności zajmuje się edycją wydawnictw muzycznych: książek, nut, czasopism związanych z muzyką. Jako wydawca jest inicjatorem wielu publikacji ważnych dla polskiej i europejskiej kultury muzycznej. W dziedzinie działalności wydawniczej współpracuje z wieloma Uniwersytetami Muzycznymi w Polsce. Oprócz książkowej działalności wydawniczej w Polihymnii wydano i opracowano wiele śpiewników o charakterze użytkowym. W Polihymnii od ponad 15 lat wydawane jest czasopismo przeznaczone dla organistów i muzyków kościelnych, kwartalnik „Muzyka w liturgii”. Inną specjalizacją wydawnictwa jest dział muzyki instrumentalnej. Powstają tutaj publikacje związane z muzyką organową, fortepianową, akordeonową, gitarową i na inne instrumenty. Warto zaznaczyć również duży wkład wydawnictwa w rozpowszechnianie i promowanie muzyki chóralnej i innych dzieł wokalnych.

Od roku 1999 jest założycielem i dyrygentem Chóru i Orkiestry Kameralnej „Iubilaeum”, z którym zrealizował wiele projektów artystycznych. Na potrzeby zespołu opracował kilkadziesiąt utworów muzyki polskiej, która stanowi główny nurt artystyczny Chóru.

Współpracuje z Cameratą Lubelską od początku powstania zespołu jako wokalista, aranżer utworów i dyrygent. Działalność chóralna i dyrygencka jest dla Tomasza Orkiszewskiego pasją i pracą społeczną, za którą nie pobiera żadnych gratyfikacji finansowych.

Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

archidiec. poznańska/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY