Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej od 31 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji – Młodzi Dla Środowiska. Projekt obejmuje swoim zasięgiem edukacyjnym całą Polskę. Zaplanowane działania są realizowane na terenie Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej.

„1320 uczestników indywidualnych w wieku szkolnym, 400 osób całymi rodzinami, 60 nowych trenerów ekologii i ochrony środowiska – te liczby nie pozostawiają wątpliwości, otworzyliśmy nowy rozdział w polskiej edukacji ekologicznej” – czytamy na stronie internetowej www.mlodzidlasrodowiska.pl.

Zainspirowani „zieloną encykliką” papieża Franciszka pt. „Laudato Si” młodzi skupieni wokół Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej postanowili zająć się edukacją ekologiczną w duchu chrześcijańskim. Ich działania są skierowane do dzieci i młodzieży. Jest to obecnie jedyna ekologiczna i chrześcijańska inicjatywa młodzieżowa w takiej formule.

W ramach projektu Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji Ekologicznej Młodzi dla Środowiska organizowane są bezpłatne Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej i Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na Rzekach dla osób indywidualnych w wieku 7-19 lat oraz Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej i Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska. Została też uruchomiona jedyna w Polsce Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej: www.mlodzidlasrodowiska.pl – serwis internetowy, który już wkrótce będzie oferował wszystkim zarejestrowanym dostęp do multimedialnych materiałów szkoleniowych z zakresu ekologii, ale także staje się platformą społecznościową skupiającą młodych ludzi, którym los naszej planety nie jest obojętny i którzy chcą o nią dbać w duchu chrześcijańskim.

Obszarami realizacji są też: Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Kostrzynia, Nadbużański Park Krajobrazowy. Wybrane działania są realizowane na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Grupą docelową projektu jest ogół społeczeństwa. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, oraz studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Celami szczegółowymi są:

– upowszechnienie wiedzy i informacji nt. ochrony przyrody oraz obowiązków i praw obywateli w tym zakresie m.in. na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych,

– wszechstronna edukacja ekologiczna i podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz zmotywowanie uczestników projektu do podjęcia aktywnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,

– podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie,

– przekazanie niezbędnej wiedzy ekologicznej i aktywizacja uczestników projektu w obszarze budowania społeczeństwa obywatelskiego dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

– propagowanie idei ekologii ducha i katolickiej nauki społecznej na temat ekologii.

Istotnym elementem projektu są wyjazdy warsztatowe dla dzieci i młodzieży (Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej, Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na Rzekach) odbywające się w okresie od czerwca do września i w czasie ferii zimowych. Stanowią one propozycję wakacyjną/feryjną z uwagi na ciekawy program, 7-dniowy czas trwania i całkowicie bezpłatny udział. W czasie całego pobytu odbywają się warsztaty ekologiczne, zajęcia z teambuildingu, wycieczki, spływy kajakowe, gry i zabawy integracyjne, wspinaczka w parku linowym.

Więcej o projekcie: http://mlodzidlasrodowiska.pl/4/dzialania