„Nasze zachowanie i podejmowane decyzje, a także sposób odnoszenia się i traktowania innych na drodze mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego” – w trosce o bezpieczeństwo na drogach rzecznicy Konferencji Episkopatu Polski i Policji oraz dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej apelują o włączenie się w akcję „NIE ZABIJAJ”.

– Nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne przyczyny wypadków. Brawura i bezmyślność na drodze często kończą się dramatem – zarówno dla poszkodowanego, jak i  sprawcy zdarzenia oraz ich rodzin – ostrzegają organizatorzy akcji „Nie zabijaj”.

Celem akcji jest przede wszystkim: przypominanie i uświadamianie kierowcom, że nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki; kształtowanie właściwych postaw i zachowań kierowców oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło 3026 osób, w tym 868 pieszych, 1544 kierujących i 614 pasażerów.

Inauguracja akcji informacyjno-edukacyjnej „Nie zabijaj” została zaplanowana na dzień,
w którym rozpoczynają się działania Policji pod nazwą „Znicz”.

– Pamiętajmy, że zbyt wielu „spóźnionych” kierowców nie dojechało do celu! – przypominają organizatorzy akcji „Nie zabijaj!”. Apelują o świadome i odpowiedzialne zachowanie na drodze,  życzliwość i empatię wszystkich uczestników ruchu drogowego.

KGP/PRE/BPKEP

"Nie zabijaj" - ekumeniczna akcja edukacyjnaTekst apelu:

To MY – kierowcy, piesi, motocykliści i rowerzyści
tworzymy kulturę bezpieczeństwa na naszych drogach!

Nasze zachowanie i podejmowane decyzje, a także sposób odnoszenia się i traktowania innych na drodze mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne przyczyny wypadków. Brawura i bezmyślność na drodze często kończą się dramatem – zarówno dla poszkodowanego, jak i  sprawcy zdarzenia oraz ich rodzin.

W trosce o bezpieczeństwo na naszych drogach apelujemy o włączenie się w akcję „NIE ZABIJAJ” poprzez świadome i odpowiedzialne zachowanie
i dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

Policja
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski
Polska Rada Ekumeniczna