Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2017)

16-01-2017
2040

Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas – to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Co roku jest on obchodzony od 18 do 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. 

Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zostało zaczerpnięte z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,14-20): Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas. Każdy dzień Tygodnia rozwija po kolei poszczególne myśli tego biblijnego tekstu: Jeden umarł za wszystkich; Nie żyjemy już dla siebie; Już nikogo nie znamy według ciała; To, co dawne, przeminęło; Nastało nowe; Bóg pojednał nas ze sobą; Służba pojednania; Pojednani z Bogiem.

Inicjatywa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan sięga przełomu XIX/XX wieku. Od 1968 r. materiały na ten Tydzień opracowywane są wspólnie przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Co roku za ich przygotowanie odpowiada inny kraj. Materiały na tegoroczny Tydzień Modlitw został przygotowany przez chrześcijan z Niemiec – ojczyzny Reformacji, co ma związek z obchodami jej 500. rocznicy w bieżącym roku.

W materiałach zaproponowano szczególne nabożeństwo, podczas którego zaplanowano budowanie i burzenie symbolicznego muru. Jest to odniesienie nie tylko do tego, czego doświadczyli Niemcy w 1989 r., będąc świadkami upadku Muru Berlińskiego, ale także do tego, w co wierzą chrześcijanie. Poszczególne „kamienie” wznoszonego podczas nabożeństwa muru mają oznaczać poszczególne grzechy: brak miłości, nienawiść i pogardę, fałszywe oskarżenia, dyskryminację, prześladowania, niszczenie wspólnoty, nietolerancję, wojny religijne, odrzucenie, nadużycie władzy, izolacje i pychę. Wznoszenie owego muru ma być jednocześnie wyznaniem tych grzechów i skierowaną do Boga prośbą o przebaczenie. Po czytaniach biblijnych, jako odpowiedź na usłyszane słowo Boże, mur jest demontowany, a jego „kamienie” są układane na kształt krzyża. Jest to wyznanie wiary w moc Chrystusa, który przez swój Krzyż zburzył mur wrogości (Ef 2,14-18).

Polską wersję materiałów przygotował po raz dwudziesty ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Centralne nabożeństwo ekumenicznego tygodnia będzie miało miejsce w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze w niedzielę 22 stycznia o godz. 16.00.

Historyczne tradycje ekumenizmu w Polsce sięgają XVI wieku (Ugoda Sandomierska – 1570 r.). Pierwszą w Polsce organizacją międzywyznaniową był powstały w 1923 roku Oddział Krajowy Światowego Związku Krzewienia Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem Kościołów. Oficjalne ukonstytuowanie się Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) nastąpiło w Warszawie 15 listopada 1946 roku. Do PRE należy obecnie siedem Kościołów: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Metodystyczny, Polski Kościół Chrześcijan Baptystów. Kościół rzymskokatolicki nie jest członkiem PRE, ale z nią współpracuje w ramach wspólnej Komisji od 1974 r.

23 stycznia 2000 r. sześć Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół katolicki w Polsce podpisało dokument o wzajemnym uznaniu chrztu. W ostatnich latach Kościoły w Polsce wydały wspólne apele o ochronę stworzenia (16 stycznia 2013 r.), o poszanowanie i świętowanie niedzieli (20 stycznia 2015 r.) i przesłanie w sprawie uchodźców (30 czerwca 2016 r.)

Ks. Sławomir Pawłowski/BP KEP

>>pobierz broszurę z materiałami (pdf)

Fotorelacja z konferencji prasowej:
 Konferencja przed Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, 16 I 2017