Uchwała nr 22/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego polskiego tłumaczenia Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [PDF] >>

Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku, zaktualizowany przekład na język polski [PDF] >>

BRAK KOMENTARZY