Ukazał się pierwszy z siedemnastu tomów „Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego”

0
1820

„Komentarz do Ewangelii św. Mateusza wyrósł w klimacie rodzinnym i ten klimat rodzinny, tę katechezę rodzinną w tym Komentarzu wyraźnie się czuje” – powiedział ks. prof. Waldemar Chrostowski na prezentacji pierwszego tomu „Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego – Ewangelia według świętego Mateusza”, wydanego nakładem Wydawnictwa „W drodze”, która odbyła się 13 listopada w Centrum Medialnym KAI.

Ks. prof. Chrostowski podkreślił, że Komentarz nadaje się dla tzw. zwykłych czytelników z tego powodu, że napisali ją zwyczajni katolicy. „Nie jest to książka napisana przez duchownych, przez specjalistów, tylko właśnie przez osoby świeckie, przez dwóch ojców rodzin, jeden ma dziewięcioro dzieci, drugi ma ośmioro – łącznie to siedemnaścioro dzieci, czyli duża klasa. Myślę, że jest to Komentarz przeznaczony w dużej mierze, a może przede wszystkim dla rodzin – napisany prostym językiem, a jednocześnie co ważne w naszych czasach głęboko katolicki, osadzony w nauczaniu Kościoła, w zdrowej tradycji chrześcijańskiej i często odwołujący się do papieża Benedykta XVI” – powiedział ks. prof. Chrostowski.

Ks. prof. Chrostowski zauważył, że dużym walorem książki są częste odwołania do nauczania Soboru Watykańskiego II, św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Przypomniał jednak, że Komentarz nie zastępuje lektury Pisma Świętego, ale przeprowadza przez jego lekturę. „Autorzy tego Komentarza rzeczywiście rozumieją tekst biblijny i rzeczywiście go wyjaśniają” – dodał.

O. Tomasz Grabowski OP, prezes Wydawnictwa „W drodze”, podkreślił, że Komentarz jest książką dla osób, które nie mają wykształcenia teologicznego. „Pomoże przy lekturze osobistej Pisma Świętego, a dla kaznodziei będzie pomocą przy głoszeniu kazań” – powiedział.

Z kolei obecny na prezentacji Dariusz Kowalski, aktor, stwierdził, że „ta książka na pewno będzie budować relacje”.

BP KEP

Komentarz do Ewangelii św. Mateusza - Prezentacja Książki KAI - Warszawa, 13 XI 2019 r.

BRAK KOMENTARZY