Na Jasnej Górze o godz. 11.00 rozpoczęła się suma pontyfikalna uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej z udziałem biskupów. Przewodniczy jej i homilię wygłosi prymas Polski abp Wojciech Polak. Uroczystości odbywają się też w lokalnych sanktuariach maryjnych i parafiach, które specjalnym aktem zawierzają się Matce Bożej.

„Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi” – czytamy w dokonywanym dziś w parafiach Akcie Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.

– Zawierzamy Maryi każdego i każdą z nas. Kościół i ojczyznę naszą. Nasze rodziny i nasze parafie. Pragniemy, by dokonało się w nas to wewnętrzne zawierzenie Bogu – mówi o uroczystościach prymas Polski abp Wojciech Polak.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podkreśla zaś, że przypomnienie tego aktu w każdej parafii posłuży rozwinięciu duchowości maryjnej. – Jednocześnie będzie też dobrym punktem odniesieniem dla wszystkich, którzy pragną tego, by dzieło sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego było kontynuowane – dodaje.

Akt Zawierzenia Polskich Parafii Matce Bożej Królowej Polski to kolejny etap obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Pierwszy etap zawierzenia miał miejsce w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 3 maja br. Wtedy to biskupi polscy wraz z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. 28 lipca tego roku uroczystościom dziękczynienia za Chrzest Polski na Jasnej Górze przewodniczył zaś Ojciec Święty Franciszek, modląc się o to, by Matka Boża, „która wnosi pokój pośród obfitości grzechu i zawirowań historii”, wypraszała nam obfitość Ducha Świętego, „abyśmy byli sługami dobrymi i wiernymi”.

BP KEP

AKT ZAWIERZENIA PARAFII
MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,
oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,
ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,
wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.
Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,
rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:
Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,
w trosce o zbawienie każdego człowieka.
Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej
rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.
Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie
w pracę, kulturę, sztukę i naukę,
przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.
Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii,  Ojczyźnie i świecie.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.
Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu i każdego z nas.
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich
światło zbawczej nadziei.
Amen.

BRAK KOMENTARZY