Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

0
4258

Kościół katolicki obchodzi 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przypomina ona prawdę, że Maryja od chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat Niepokalanego Poczęcia został ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX bullą „Ineffabilis Deus”.

Kościół oficjalnie potwierdził prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi w 1854 r. jednak już wcześniej przekazała ją sama Maryja w objawieniach z 1830 r. św. Katarzynie Labouré, na rue du Bac w Paryżu. 4 lata po proklamacji dogmatu, w 1858 r., został on potwierdzony w trakcie objawień św. Bernardecie Soubirous w Lourdes. Natomiast w 1877 r. w Polsce, w Gietrzwałdzie – Justynie Szafryńskiej, która na pytanie „Kto Ty jesteś?” usłyszała odpowiedź: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”.

Czcicielem Maryi Niepokalanie Poczętej był św. o. Maksymilian Kolbe. Sto lat temu, 16 października 1917 roku jeszcze jako kleryk wraz ze swoimi współbraćmi założył ruch maryjny nazwany Rycerstwem Niepokalanej. Było ono odpowiedzią na wezwania Maryi do nawrócenia. Z okazji jubileuszu Rycerstwa, na uroczystość Niepokalanego Poczęcia, biskupi przygotowali list, w którym przypominają wielką rolę ruchu maryjnego, którego powstanie wynikało z pragnienia ratowania dusz.

>>Tekst listu

Rycerstwo Niepokalanej istnieje obecnie w około 50 krajach. Od jego założenia, aż do dziś do Rycerstwa zapisało się na świecie ponad 4 miliony osób, w tym około 2 miliony w samej Polsce. Podobnie jak w chwili założenia, tak i dziś celem Rycerstwa jest wypełnianie misji Kościoła, którą jest wezwanie do nawrócenia wszystkich grzeszników oraz ich uświęcenie. Rycerze Niepokalanej realizują to m.in. poprzez całkowite oddanie się Maryi za „narzędzie w Jej niepokalanych rękach”, noszenie „Cudownego Medalika” i poprzez to kształtowanie siebie na wzór Maryi Niepokalanej.

„W obecnych czasach Rycerstwo Niepokalanej jawi się jako swoiste antidotum na różnego rodzaju konflikty i zniewolenia duszy ludzkiej” – napisali biskupi w liście z okazji setnej rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej.

Aby zostać rycerzem Niepokalanej wystarczy skierować prośbę do Centrum Narodowego Rycerstwa Niepokalanej mieszczącego się w Niepokalanowie. Po otrzymaniu deklaracji należy ją wypełnić i podpisać a następnie odesłać do Niepokalanowa. Osoba, która zdeklarowała chęć wstąpienia do Rycerstwa, zostanie wpisana do Księgi Rycerstwa i otrzyma formułę aktu poświęcenia Niepokalanej oraz Cudowny Medalik. Po ich otrzymaniu należy w dniu wpisanym w otrzymanym „Dyplomiku” przystąpić do sakramentu pokuty i w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej oraz dokonać aktu całkowitego poświęcenia się Niepokalanej. Na znak oddania osoba wstępująca do Rycerstwa Niepokalanej zawiesza na szyi Cudowny Medalik.

***

W tym roku 8 grudnia, kiedy czcimy Niepokalane Poczęcie Maryi, przypada w piątek, z racji uroczystości liturgicznej nie obowiązuje tego dnia wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

Zgodnie z prawem kanonicznym katolicy mają obowiązek tego dnia uczestniczyć w Eucharystii. Na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Polacy są zwolnieni z tego obowiązku, ponieważ nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Nie ma więc obowiązku, jeśli jednak jest taka możliwość – powinniśmy wziąć udział w Eucharystii.

BPKEP

Zobacz też:
>>Artykuł nt. Godziny Łaski

Zdjęcie ilustracyjne: Pierre Paul Rubens, Rubens et son Temps au musée du Louvre-Lens

BRAK KOMENTARZY