Caritas w Poznaniu jest katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Promuje tez wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

(fot. br)

Po Mszy Świętej, abp Gądecki wziął udział w jubileuszowym spotkaniu z pracownikami, wolontariuszami i przyjaciółmi Caritas Archidiecezji Poznańskiej.