Uroczystości Ingresu bp. Piotra Sawczuka do Katedry Drohiczyńskiej

19-07-2019
953

Ks. bp Piotr Sawczuk w dniach 19-20 lipca 2019 r. w sposób kanoniczny obejmie Diecezję oraz dokona Ingresu do Katedry Drohiczyńskiej. Publikujemy niezbędne informacje dotyczące zbliżających się uroczystości.

W piątek 19 lipca br. odbędzie kanoniczne objęcie Diecezji Drohiczyńskiej przez bp. Piotra Sawczuka.

W sobotę 20 lipca o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość Ingresu Księdza Biskupa do Katedry Drohiczyńskiej.

Księża arcybiskupi i biskupi – po przybyciu do Drohiczyna – proszeni są o wejście do zespołu pojezuickiego (od strony pomnika Jana Pawła II i Domu Biskupiego).

Tego dnia wjazd do Drohiczyna – od strony Sokołowa – będzie odbywał się ulicami: Warszawską i Ciechanowiecką (ul. Łozińskiego będzie zamknięta – tylko dla ruchu lokalnego), od strony Siemiatycz zaś ulicami: Księcia Witolda oraz Ciechanowiecką.

Tego dnia ulice: Kościelna, Jana z Drohiczyna, Farna oraz Plac Kościuszki będą wyłączone z ruchu – z racji na zorganizowane tam parkingi. Po przyjeździe do Drohiczyna prosimy wszystkich o kierowanie się na przygotowane parkingi oraz podporządkowanie się do wskazówek służb porządkowych (policja, strażacy). Goście przyjeżdżający autokarami wysiadają na przystanku PKS w centrum miasta, a autokary kierują się na wskazane parkingi. Odpowiednim grupom gości będą przygotowane następujące parkingi:

księżom biskupom, parlamentarzystom, ministrom, posłom, rektorom, rodzinie Biskupa Piotra, przełożonym zakonnym, księżom z innych diecezji – na placu seminaryjnym (wjazd od ulicy Mickiewicza), a także na placu przy Katedrze (wjazd od ul. Kościelnej);

duchownym z naszej Diecezji – jeden w podwórzu Domu św. Antoniego (wjazd od ulicy Kraszewskiego), drugi przy kościele Panien Benedyktynek (wjazd od ulicy Mickiewicza);

autokarom – jeden na targowisku przy ulicy Targowej (od strony Siemiatycz), drugi na placu przed cmentarzem przy ulicy Nieznanego Żołnierza (od strony Sokołowa);

pozostałym gościom – przy ulicy Rynek Kościuszki, Mickiewicza, Ciechanowieckiej, Kotlarskiej i Nieznanego Żołnierza (w stronę cmentarza).

Za przygotowanie materiałów dla przedstawicieli środków społecznego przekazu, ustaleniem transmisji radiowych i telewizyjnych oraz akredytacją odpowiada ks. Marcin Gołębiewski (kom. 505 983 092). Zdjęcia podczas uroczystości wykonują jedynie akredytowane osoby i firmy: przedstawiciel CIDD – ks. Mirosław Łaziuk oraz Jacek Wysocki z Siemiatycz. Uroczystość transmitują:  telewizja internetowa CIDD, TVP Białystok oraz Radio Podlasie.

Msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka rozpocznie się o godz. 11.00 w Katedrze Drohiczyńskiej. Nowy Biskup drohiczyński wygłosi okolicznościową homilię. Wszyscy księża mogą włączyć się do koncelebry (prośba o przywiezienie ze sobą alb oraz białych ornatów). Księża są proszeni, aby zajęli miejsca do godz. 10.45. Członkowie kapituł, którzy nie uczestniczą w koncelebrze, przybywają w pełnych strojach chórowych. Nad organizacją miejsc w katedrze oraz na prezbiterium będą czuwać ceremoniarze.

Poczty sztandarowe ustawiają się w dwóch bocznych nawach Katedry.

Bezpośrednio po zakończeniu liturgii bp Piotr Sawczuk będzie przyjmował życzenia w Domu Biskupim (na parterze).

Wdzięczni za dar Chrystusowego Kapłaństwa polecajmy Dostojnego Pasterza opiece Maryi Matki Kościoła, która patronuje naszej Diecezji. Dziękując jednocześnie za decyzje Stolicy Apostolskiej, prośmy Boga w naszych modlitwach o potrzebne Mu łaski i zdrowie na owocne pełnienie posługi biskupiej.

Ks. Zbigniew Rostkowski
Kanclerz Kurii Diecezji Drohiczyńskej