W dniach 24-27 czerwca br. odbyło się Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) w Belgradzie, w którym wziął udział przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC. Temat spotkania brzmiał: „Pielgrzymi nadziei. Ku Kościołowi synodalnemu i misyjnemu”.

W trakcie obrad wybrano nowego sekretarza generalnego CCEE, którym został ks. Antonio Ammirati, dotychczasowy zastępca sekretarza generalnego i rzecznik CCEE. Zastąpi on na tym stanowisku ks. Martina Michalička.

Publikujemy treść komunikatu CCEE:

Zgromadzenie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy, zatytułowane „Pielgrzymi nadziei. Ku Kościołowi synodalnemu i misyjnemu”, odbyło się w Belgradzie w dniach 24-27 czerwca na zaproszenie abp. Ladislava Nemeta, metropolity Belgradu i wiceprzewodniczącego CCEE.

Obrady rozpoczęły się od pozdrowień arcybiskupa Belgradu i nuncjusza apostolskiego w Serbii, bp. Santo Gangemi. Następnie przedstawiono analizę sytuacji w Europie w sprawozdaniach bp. Mariano Crociaty, przewodniczącego COMECE, bp. Noëla Treanora, nuncjusza apostolskiego w Unii Europejskiej, oraz bp. Marco Ganci, obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Przemówienia wygłosili także przewodniczący komisji CCEE, którzy przedstawili działalność i program swoich gremiów.

W przemówieniu inauguracyjnym metropolita Wilna i przewodniczący CCEE abp Gintaras Grušas przypomniał o otwarciu nowej siedziby CCEE w Rzymie, której przeznaczeniem jest wzmocnienie współpracy i wymiany biskupów europejskich między sobą i ze Stolicą Apostolską oraz nadanie nowego impulsu duszpasterskiego i ekumenicznego, zwłaszcza w Roku Jubileuszowym i podczas procesu synodalnego.

Przygotowując się do drugiej sesji Synodu o synodalności, abp Grušas skupił się na roli, jaką gremia kontynentalne i konferencje biskupów mogą odegrać w przeżywaniu i rozwijaniu synodalności. Przedstawił również inicjatywy w sferze ekumenicznej, które realizuje CCEE: aktualizację Europejskiej Karty Ekumenicznej, przyjętej wspólnie z Konferencją Kościołów Europejskich (CEC) w 2001 roku, która w nowej wersji ma być podpisana w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2025 roku, czyli w roku, w którym data Wielkanocy jest zbieżna dla wszystkich chrześcijan, oraz pierwsze spotkanie z Radą Zarządzającą Stałej Konferencji Wschodnich Kościołów Prawosławnych w Europie (OCE).

Na koniec zachęcił wszystkich do przygotowania się do zbliżającego się Jubileuszu, aby „był on wydarzeniem łaski dla naszych wspólnot i naszych krajów oraz okazją do dawania świadectwa, że Chrystus jest jedyną nadzieją dla ludzkości”.

Kard. Robert Francis Prevost, prefekt Dykasterii ds. Biskupów, wygłosił wykład na temat „Wymiar ewangelizacji i misji Kościoła w Europie”, biorąc za punkt wyjścia wydarzenia ostatnich tygodni, począwszy od wyborów europejskich i kryzysów światowych, w tym wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Kluczem dla prefekta Dykasterii ds. Biskupów, wychodząc od augustiańskiej wizji czasu, jest spojrzenie na wcielenie Jezusa, które ma być przeżywane w celebracji eucharystycznej i przenoszone do codziennego życia, troszcząc się o ubogich, migrantów, potrzebujących, ale przede wszystkim „wprowadzając w życie własny sposób miłowania Jezusa Chrystusa”. Ks. prof. Josef Sayer, teolog pastoralny, wygłosił wykład nt. „Praedicate Evangelium. Konsekwencje i implikacje dla Konferencji Episkopatów i gremiów kontynentalnych”. Analizując tekst nowej konstytucji apostolskiej ogłoszonej przez papieża Franciszka w 2022 roku, która reguluje funkcje i zadania gremiów kurialnych, prof. Sayer przedstawił nową rolę konferencji biskupów, z którymi dykasterie kurialne będą musiały współpracować bardziej regularnie, przedstawiając niektóre z ich inicjatyw.

W trakcie obrad ks. Antonio Ammirati, dotychczasowy zastępca sekretarza generalnego i rzecznik CCEE, został wybrany nowym sekretarzem generalnym CCEE na pięcioletnią kadencję. Zastąpi on ks. Martina Michalička, sekretarza generalnego od 2018 roku. Biskupi wyrazili wdzięczność ks. Michaličkowi za jego dyspozycyjność i pracę, jaką wykonał przez lata w służbie Kościołom w Europie.

Znaczące było spotkanie członków CCEE z patriarchą Serbskiego Kościoła Prawosławnego, Jego Świątobliwością Porfiriuszem.

21 września 2024 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, biskupi ponawiają zaproszenie do modlitwy za ofiary wojny oraz w intencji pokoju w Ukrainie, Ziemi Świętej i Sudanie.

Następne Zgromadzenie Plenarne odbędzie się w Lizbonie w dniach 8-10 października 2025 r.

Belgrad, 27 czerwca 2024 r.

CCEE/ BP KEP
Fot. CCEE Press Office