W całym kraju odbyły się etapy diecezjalne Konkursu Biblijnego

26-04-2017
530

W całym kraju 25 kwietnia odbyły się etapy diecezjalne XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Etapom diecezjalnym patronowali pasterze poszczególnych diecezji, a cały konkurs otoczyli swoim błogosławieństwem Prymas Polski abp Wojciech Polak i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Co roku w konkursie biblijnym organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” uczestniczy prawie 30 tys. uczniów z 1,5 tys. placówek ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

W etapach diecezjalnych konkursu biblijnego udział wzięli reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych, w których wcześniej, 14 marca br., zostały przeprowadzone etapy szkolne. Na ich podstawie wyłoniono trzech najlepszych przedstawicieli każdej placówki, którzy spotykali się na szczeblach swoich diecezji, by rywalizować o awans do finału i zdobyć indeksy na wyższe uczelnie oraz zagraniczne pielgrzymki będące nagrodami głównymi.

Na formułę etapu diecezjalnego składały się część pisemna i ustna. Najpierw uczestnicy przystąpili do testu składającego się z 45 pytań. Zagadnienia dotyczyły tegorocznego zakresu merytorycznego, czyli: Księgi Daniela oraz Apokalipsy św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Na rozwiązanie całości młodzi bibliści mieli 45 minut. Arkusz pytań był jednolity dla wszystkich diecezji, podobnie jak system oceny – opracowany wcześniej przez specjalnie powołaną komisję pod kierunkiem biblisty ks. prof. dr. hab. Mirosława Wróbla (KUL).

Nad przebiegiem etapów w poszczególnych diecezjach czuwali koordynatorzy z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Ich troską było nie tylko prawidłowe przeprowadzenie eliminacji, ale również zadbanie, by młodzi przy tej okazji mogli doświadczyć spotkania z żywym Słowem, którym jest Chrystus.
Dlatego tej części Konkursu towarzyszyły Msze święte czy nabożeństwa Słowa Bożego. Np. w arch. częstochowskiej etap zainaugurowała Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego pod przewodnictwem bp Antoniego Długosza. Witając młodych, biskup przypomniał, że Biblia jest najlepszym Przewodnikiem Życia. Wyraził radość, że tak wielu młodych sięga do Pisma św. i w tym roku podjęło trudny temat, jakim jest Apokalipsa. – Często słyszymy, że nadchodzi czas apokalipsy, wielu nią straszy, ale my wiemy, że Księga Apokalipsy to nie księga lęku, choć padają w niej słowa „biada”, ale to przede wszystkim Księga Nadziei – mówił bp Długosz. Podkreślał, że „opowiada ona o pierwszych prześladowaniach chrześcijan i głębokiej nadziei, którą wlewa w serca cierpiących i poniżanych, św. Jan autor tej Księgi, że przyjdzie Baranek i powstanie nowe niebo i nowa ziemia”.
– Nadzieja towarzyszy nam i dzisiaj. Jest z nami Chrystus Zmartwychwstały. Dla człowieka wierzącego nie ma sytuacji bez nadziei. Życzę wam kierowania się głęboką nadzieją w każdej chwili życia – mówił kaznodzieja.
Sami młodzi też zauważali, że Księga Apokalipsy niesie nadzieję. – Dla mnie wielkim odkryciem było to, że z tego tekstu widać, że dobro zwycięża zło. Choć wydaje się, że zło jest dziś dominujące to widzimy, że dobro choć ciche i niepozorne, wygrywa – powiedziała Karolina Strzelczyk z Technikum w Radomsku.

Jedną z form nagród dla trzech najlepszych uczniów z każdej diecezji jest możliwość bezpłatnego udziału, wraz ze swymi katechetami, w dwudniowym X Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych z Biblią na Jasnej Górze. Tegoroczny zjazd odbędzie się 11 i 12 maja br., a jego tematyka będzie stanowiła przygotowanie do finału Konkursu.

Finał 21. edycji konkursu biblijnego zaplanowano na 5- 6 czerwca br. w Niepokalanowie. Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia i filozofia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia czy italianistyka. Laureaci wraz z katechetami udadzą się także na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

It/BPJG