W dniach 8-9 listopada br. w Licheniu zostało zorganizowane 74. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej. Spotkaniu przewodniczył metropolita warmiński abp Józef Górzyński, pełniący obowiązki Przewodniczącego Podkomisji ds. Służby Liturgicznej.

W spotkaniu, które zgromadziło ponad 60 duszpasterzy z około 40 diecezji oraz niektórych wspólnot zakonnych, uczestniczył także biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Dwie osoby reprezentowały środowisko sióstr zakonnych, a diakonia liturgiczna Ruchu Światło-Życie była reprezentowana przez osobę świecką.

Temat wiodący spotkania „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, wpisuje się w czas zbliżającego się nowego roku duszpasterskiego 2023/2024, który w Kościele w Polsce rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia.

Uczestnicy zebrania wspólnie celebrowali Liturgię godzin, a także Eucharystię. W środę, 8 listopada, Mszy św. sprawowanej w bazylice licheńskiej przewodniczył abp Józef Górzyński. Natomiast Eucharystii w czwartek, 9 listopada, celebrowanej w kaplicy domu pielgrzyma przewodniczył bp Piotr Greger. Hierarchowie wygłosili także homilie.

W bloku wykładowym wysłuchano kilku interesujących oraz inspirujących konferencji: Kościół – liturgia – uczestnictwo (ks. dr Sławomir Jeziorski – Rzeszów), Bezsilni wobec siebie – relacje w świecie samolubnych relacji (ks. dr Kacper Radzki – Wrocław), Aktualizacji pedagogiki ministranckiej u Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (bp dr Adam Wodarczyk – Katowice), Media od zakrystii (dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – Warszawa). Treści stały się podstawą ożywionej dyskusji, a także zajęć warsztatowych prowadzonych przez ks. Kacpra Radzkiego z Wrocławia zatytułowanych: „Bądź zaciekawiony a nie rozjuszony – kilka kroków do zrozumienia innych”.

W ostatniej fazie zebrania bp Piotr Greger zapoznał uczestników z aktualnym stanem prac Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Przyszłoroczne zebranie zostało zaplanowane w terminie 6-7 listopada, także w Licheniu.

KKBiDS

Foto: Wojciech Kosmowski