Wolność trzeba nam dobrze zagospodarować, ale własnymi siłami nie jesteśmy tego w stanie uczynić. Dlatego chcemy upraszać pomoc od naszego Pana – napisał bp Stanisław Jamrozek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych w liście do Czcicieli Chrystusa Króla z całej Polski. Zaprasza w nim na uroczystość ponowienia Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – 17 i 18 listopada.

Już w najbliższą sobotę (17 listopada 2018 roku) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się uroczystości związane z drugą rocznicą Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Na sobotę zaplanowano okolicznościowe sympozjum, a na niedzielę uroczystą Mszą św., której przewodniczył będzie abp Andrzej Dzięga.

Jak zapowiadają organizatorzy, sympozjum rozpocznie się o godz. 9. Zgromadzonych w auli św. Jana Pawła II gości przywitają ks. bp Stanisław Jamrozek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych oraz prof. Andrzej Flaga, przewodniczący Komitetu organizacyjnego. W czasie spotkania ogłoszone zostaną wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu „Jezus Chrystus naszym Królem”. Sesja potrwa cały dzień, a wykłady przedstawią: ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, ks. prof. Jan Machniak, ks. dr hab. Wacław Siwak, a także ks. prof. Tadeusz Guz, ks. prof. Marek Chmielewski, dr Paweł Rojek oraz ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, prof. Włodzimierz Bojarski i Jan Łopuszański.

Niedziela rozpocznie się nabożeństwem do Ducha Świętego (godz. 10 – kaplica klasztorna sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia). Na godz. 10.30 zaplanowano Pokutną Drogę Krzyżową do bazyliki Bożego Miłosierdzia, gdzie pół godziny później rozpocznie się Msza św. W czasie Eucharystii odnowiony zostanie Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

Na uroczystość w Łagiewnikach zaprasza bp Stanisław Jamrozek, który wystosował specjalny list. Czytamy w nim m.in.: „Dwa lata temu pasterze Kościoła w Polsce, widząc zagrożenia płynące ze świata, który chce usunąć Jezusa z życia społeczności i jednostek – dokonali w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach „Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Uczynili to wraz ze zgromadzonym ludem Bożym w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla. Wobec zagrożeń zrodziła się pilna potrzeba Jego intronizacji poprzez pobudzenie wszystkich wierzących do żywej wiary i życia opartego na zasadach ewangelicznych. Poprzez ten akt zobowiązaliśmy się bronić królewskiej czci Chrystusa, pełnić zawsze i wszędzie Jego wolę, strzec prawości naszych sumień, troszczyć się o świętość życia. Wyraziliśmy głębokie pragnienie czynnego angażowania się w życie Kościoła, kierowanie się jego nauczaniem w codziennym życiu. Przyrzekliśmy posłuszeństwo Jezusowi w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym całego naszego Narodu. Pragniemy bowiem, aby On panował wszędzie, jest bowiem Królem Wszechświata i ma prawo do naszych serc. Wyznawać Go jako naszego Pana wiemy, że jest to droga prowadząca do zbawienia. Chcemy zawsze stawiać Go na pierwszym miejscu we wszystkich dziedzinach życia”.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych przypomina, że od tego wydarzenia mijają już dwa lata. „Wiemy, że niełatwo jest zrealizować złożone przyrzeczenia. Doświadczamy bowiem naszej ludzkiej słabości, jak też przeciwności ze strony świata, wrogo nastawionego do Boga, Kościoła i wszystkich wierzących. Toczy się walka duchowa nie tylko o kształt naszych czasów, ale przede wszystkim o ludzkie dusze i o panowanie nad nimi. Jako ludzie wierzący ufamy, że stojąc u boku Chrystusa Króla, odniesiemy zwycięstwo i osiągniemy niebo.

W tym roku Polska przeżywa 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Dzięki ofiarnej miłości naszych przodków, ich heroicznej miłości do Boga i Ojczyzny, jesteśmy dziś narodem wolnym. Tę wolność trzeba nam dobrze zagospodarować, ale własnym siłami nie jesteśmy tego w stanie uczynić. Dlatego chcemy upraszać pomoc od naszego Pana, Jego panowaniu na nowo oddać nas samych i nasz umiłowany kraj” – napisał ks. bp Stanisław Jamrozek zapraszając wszystkich czcicieli Chrystusa Króla i Pana do wspólnej w tym dniu modlitwy i przyzywania darów i mocy Ducha Świętego. „Będziemy prosić Go usilnie o rozpalenie w nas ognia Jego miłości i do poddania wszystkiego Jezusowi. Chcemy jeszcze raz wyznać z całym przekonaniem: ‚Trzeba bowiem, ażeby On królował’” – napisał hierarcha.

mp/ www.milosierdzie.pl/ BP KEP

Program

Sobota, 17 listopada 2018
Ogólnopolskie sympozjum „Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa”
(Aula św. Jana Pawła II)

9:00 – Otwarcie
– bp dr Stanisław Jamrozek (Przemyśl), prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

9:15 – Ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu „Jezus Chrystus naszym Królem”
– Piotr Pikuła – Prezes Stowarzyszenia „Róża”

I sesja: Od Króla do królów – moderator: dr Anna Krogulska

9:30 – Odniesienie do Chrystusa w aktach koronacyjnych polskich władców
– ks. dr hab. Włodzimierz Bielak – prof. KUL

9:50 – Koncepcja władzy w „Kazaniach Sejmowych” ks. Piotra Skargi
– ks. prof. dr hab. Jan Machniak (UPJPII)

10:10 – Maryja Królowa u boku Chrystusa Króla
– ks. dr hab. Wacław Siwak (WSD Przemyśl)

II sesja: „Wieczne i powszechne Królestwo” a polska rzeczywistość – moderator: dr Marcin Majewski

11:00 – Królestwo prawdy i życia
– ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (KUL)

11:20 – Królestwo świętości i łaski
– ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL)

11:40 – Królestwo sprawiedliwości i pokoju
– dr Paweł Rojek (UPJPII, Redakcja „Pressje”)

12:00 – Pieśni o Chrystusie Królu – występ chóru „Cantata” Politechniki Krakowskiej pod dyr. Marty Stós.

—–

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 – Msza Święta pod przewodnictwem bpa Andrzeja Siemieniewskiego z Wrocławia
– Bazylika

III sesja: Miłość w wymiarze społecznym podstawą polskiej niepodległości – moderator: Halina Nowina-Konopka

16:30 – Bez prawdy nie ma miłości
– ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)

17:00 – Służba Chrystusowi Królowi w pracy i środowisku pracy
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski

17:30 – Miłość Boga i Ojczyzny
– Jan Łopuszański

18:00 – dyskusja

19:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
– Kaplica klasztorna

Niedziela, 18 listopada 2018

10:00 – Nabożeństwo do Ducha Świętego pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozek
– Ołtarz polowy w ogrodzie Sióstr MB Miłosierdzia

10:30 – Pokutna Droga Krzyżowa do bazyliki Bożego Miłosierdzia
– rozważania: ks. dr hab. Wojciech Medwid (UPJPII)

12:00 – Msza Święta i odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana pod przewodnictwem abpa Andrzeja Dzięgi
– Bazylika

>>Treść Jubileuszowego Aktu z 2016 r.

Pełna treść dokumentu bp. Jamrozka:

Drodzy Czciciele Chrystusa Króla!

Dwa lata temu pasterze Kościoła w Polsce, widząc zagrożenia płynące ze świata, który chce usunąć Jezusa z życia społeczności i jednostek – dokonali w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach „Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Uczynili to wraz ze zgromadzonym ludem Bożym w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla. Wobec zagrożeń zrodziła się pilna potrzeba Jego intronizacji poprzez pobudzenie wszystkich wierzących do żywej wiary i życia opartego na zasadach ewangelicznych. Poprzez ten akt zobowiązaliśmy się bronić królewskiej czci Chrystusa, pełnić zawsze i wszędzie Jego wolę, strzec prawości naszych sumień, troszczyć się o świętość życia. Wyraziliśmy głębokie pragnienie czynnego angażowania się w życie Kościoła, kierowanie się jego nauczaniem w codziennym życiu. Przyrzekliśmy posłuszeństwo Jezusowi w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym całego naszego Narodu. Pragniemy bowiem, aby On panował wszędzie, jest bowiem Królem Wszechświata i ma prawo do naszych serc. Wyznawać Go jako naszego Pana wiemy, że jest to droga prowadząca do zbawienia. Chcemy zawsze stawiać Go na pierwszym miejscu we wszystkich dziedzinach życia.

Mijają już dwa lata od tego doniosłego wydarzenia i wiemy, że niełatwo jest zrealizować złożone przyrzeczenia. Doświadczamy bowiem naszej ludzkiej słabości, jak też przeciwności ze strony świata, wrogo nastawionego do Boga, Kościoła i wszystkich wierzących. Toczy się walka duchowa nie tylko o kształt naszych czasów, ale przede wszystkim o ludzkie dusze i o panowanie nad nimi. Jako ludzie wierzący ufamy, że stojąc u boku Chrystusa Króla, odniesiemy zwycięstwo i osiągniemy niebo.

W tym roku Polska przeżywa 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Dzięki ofiarnej miłości naszych przodków, ich heroicznej miłości do Boga i Ojczyzny, jesteśmy dziś narodem wolnym. Tę wolność trzeba nam dobrze zagospodarować, ale własnym siłami nie jesteśmy tego w stanie uczynić. Dlatego chcemy upraszać pomoc od naszego Pana, Jego panowaniu na nowo oddać nas samych i nasz umiłowany kraj.

Pragniemy to uczynić w niedzielę, 18 listopada br. i wtedy ponowić nasz „Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Chcemy na nowo uczynić to w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Zapraszamy wszystkich czcicieli Chrystusa Króla i Pana do wspólnej w tym dniu modlitwy i przyzywania darów i mocy Ducha Świętego. Będziemy prosić Go usilnie o rozpalenie w nas ognia Jego miłości i do poddania wszystkiego Jezusowi. Chcemy jeszcze raz wyznać z całym przekonaniem: „Trzeba bowiem, ażeby On królował” (1 Kor 15,25).

Spotkanie rozpoczniemy w sobotę, 17 listopada, kiedy będzie miało miejsce sympozjum, poświęcone królowaniu Chrystusa. W niedzielę zgromadzimy się w sanktuarium św. Jana Pawła II, by przez jego wstawiennictwo upraszać światło Ducha Świętego i błogosławieństwo dla Ojczyzny. Procesyjnie przejdziemy do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a całą uroczystość zakończy Eucharystia.

W imieniu organizatorów

Bp Stanisław Jamrozek (Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych)

 

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/ BPKEP

BRAK KOMENTARZY