W dniach 16-19 czerwca br. odbyło się w Madrycie doroczne spotkanie Sekretarzy Generalnych Konferencji Episkopatów Europy. Temat spotkania brzmiał: „Służba CCEE w dynamice między jednością a różnorodnością”.

Na początku spotkania sekretarz generalny Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) ks. Martin Michaliček odczytał list bp. Artura G. Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 2014-2024, który podziękował za 10 lat obecności w gronie Rady Konferencji Episkopatów Europy, oraz list bp. Marka Marczaka, nowego sekretarza generalnego KEP, z pozdrowieniami dla uczestników spotkania. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował na spotkaniu rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ.

Jednym z głównych tematów spotkania była synodalność Kościoła. Szukano odpowiedzi na rodzące się pytania dotyczące teologicznego wymiaru dyskusji synodalnych. Podkreślano z jednej strony sakramentalny wymiar posługi biskupa, a z drugiej właściwe wykonywanie we wspólnocie eklezjalnej władzy biskupiej. Zwrócono uwagę, że w procesie wsłuchiwania się ważny jest głos wspólnoty, a także stawianie czoła wyzwaniom, które przynoszą zmieniające się czasy.

Perspektywa synodalna była również podjęta w kontekście ekumenicznym. Dotyczyło to głównie prac nad nową wersją przyjętej w 2001 roku Karty Ekumenicznej. Publikacja zaktualizowanej wersji Karty planowana jest na 25. rocznicę jej podpisania.

Wobec spraw europejskich sekretarze generalni odnieśli się m.in. do kwestii przedstawionych przez uczestniczącego w obradach sekretarza generalnego COMECE, ks. Manuela Barrios Prieto, który wskazywał na takie problemy jak ochrona życia, wojna w Ukrainie, szacunek dla praw pracowniczych czy ekologia i ochrona stworzenia.

W kontekście ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego mówiono m.in. o roli polityków reprezentujących partie chrześcijańskie w perspektywie promowania wartości katolickich.

Ważnym elementem spotkania były codzienne Eucharystie i odmawiana wspólnie Liturgia Godzin. Msze Święte były sprawowane m.in. w katedrach w Madrycie i w Toledo. W tej ostatniej Mszę Świętą celebrowano w rycie hispano-mozarabskim. Sekretarze generalni wspólnie adorowali Najświętszy Sakrament, a całe spotkanie zwieńczyli modlitwą różańcową.

Kolejne spotkanie Sekretarzy Generalnych Konferencji Episkopatów Europy odbędzie się w przyszłym roku w czerwcu w Istambule.

CCEE/ BP KEP
Fot. CCEE