W obronie sygnatariuszy „Deklaracji wiary”

09-06-2014

- Jako Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych całym sercem popieramy inicjatywę dr Wandy Półtawskiej – napisali w wydanym dziś (9 czerwca) oświadczeniu bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu Episkopatu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych. Stają oni w obronie lekarzy, którzy podpisali "Deklarację wiary".

1037

DOKUMENT

Przewodniczący Zespołu Episkopatu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych oraz Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych wyrażają niepokój wobec przejawów agresji słownej wobec przedstawicieli Służby Zdrowia, którzy złożyli swój podpis pod „Deklaracją wiary”. Przypominają o prawie do podstawowych swobód obywatelskich, zwłaszcza prawie do wolności sumienia i przekonań religijnych. Wyjaśniają też, że „Deklaracja wiary” powstała w nawiązaniu do osoby i nauczania Jana Pawła II, w tym do nauczania dotyczącego obrony życia ludzkiego.

W sprawie „Deklaracji wiary” wypowiadał się niedawno m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak. „Trzeba tu jasno powiedzieć, że deklaracja wiary nie jest i nie będzie nigdy interpretowana jako odmowa pomocy w nagłym wypadku, w sytuacji, gdy życie jest zagrożone. Nie ma na ten temat żadnej dyskusji. Bronimy życia od poczęcia do naturalnej śmierci” – mówił.

 Zobacz też: Strona internetowa „Deklaracji wiary”