14 czerwca br. nastąpiło zakończenie pierwszego etapu prac remontowych w Sali multimedialno-prasowej Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Z tej okazji odbyła się okolicznościowa uroczystość, podczas której przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda SAC poświęcił odrestaurowaną salę.

W uroczystości poświęcenia Sali udział wziął ks. prof. Thomas Schwartz, dyrektor generalny niemieckiej organizacji pomocowej Renovabis, dzięki której w dużej mierze zostały sfinansowane prace architektoniczne i budowlane w dawnej Sali kinowej, a obecnie Sali multimedialno-prasowej.

„W czasach, gdy Kościół zmaga się z zauważalną utratą znaczenia w całej Europie, a także w Polsce, ważniejsze niż kiedykolwiek jest, abyśmy poprawili i zintensyfikowali nasze kanały komunikacji” – przyznał ks. prof. Schwartz w swoim wystąpieniu. „Wyzwania stojące przed Kościołem są wielorakie. Rośnie przepaść między tradycyjnymi wspólnotami wyznaniowymi a nowoczesnym, świeckim społeczeństwem. Wiele osób nie czuje się już adresatami ani reprezentantami Kościoła. Pokazują to również ostatnie badania przeprowadzone wśród ludzi w Europie, zwłaszcza w Polsce. Ale właśnie w takich czasach niepewności i zmian Kościół musi podnieść głos i przekazać swoje przesłanie w sposób jasny i zrozumiały” – podkreślił.

Ks. prof. Schwarz zwrócił uwagę, że nowa Sala multimedialno-prasowa pomoże promować ten dialog. „Będzie to miejsce, w którym będziemy mogli otwarcie i przejrzyście rozmawiać o wyzwaniach i możliwościach, które przed nami stoją” – zaznaczył. „Nowa Sala multimedialno-prasowa pomoże również Kościołowi w Polsce wzmocnić wysiłki na rzecz komunikacji we wszystkich mediach. W czasach, gdy dominują media społecznościowe i platformy cyfrowe, często rozpowszechniające fałszywe wiadomości, musimy znaleźć innowacyjne sposoby rozpowszechniania naszego przesłania o Bogu pełnym miłosierdzia, który jest źródłem i gwarantem prawdy” – mówił.

Dyrektor Generalny Renovabis podkreślił, że nowa sala multimedialno-prasowa w Sekretariacie KEP to nie tylko część budynku, „ale symbol niestrudzonego zaangażowania na rzecz dialogu, zrozumienia i szerzenia wartości chrześcijańskich, które powinny głęboko jednoczyć nas, jako Kościół w Polsce i w Niemczech”. „To miejsce spotkań, wymiany i inspiracji. Skorzystajmy z tej okazji, aby zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz odnowionej współpracy między biskupami niemieckimi i polskimi, Kościołami w Polsce i Niemczech, oraz wspólnej pracy na rzecz lepszej przyszłości ludzi powierzonych nam przez Chrystusa” – zachęcił.

Podziękowania ks. prof. Schwartzowi złożył w imieniu Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Episkopatu, a także bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny KEP w latach 2014-2024. „Ta Sala była bardzo potrzebna. W siedzibie Konferencji Episkopatu organizowanych jest dużo różnych sesji, kongresów, spotkań, promocji książek” – przyznał Przewodniczący KEP. „Mamy wreszcie miejsce, gdzie możemy się zbierać, gdzie możemy promować te treści, gdzie możemy je przekazywać innym” – podkreślił abp Wojda.

Bp Miziński podziękował za wszelką pomoc, jaką Fundacja Renovabis okazuje Kościołowi w Polsce. „Jest to wyraz uniwersalizmu Kościoła katolickiego i odpowiedzialności katolików niemieckich niosących pomoc braciom będącym w potrzebie” – zaznaczył. „Jest to dla nas świadectwo głębokiej wiary i miłości, która swoje źródło ma w Bogu, a przeradza się na konkretną miłość bliźniego” – przyznał.

Dziękując Dyrektorowi Generalnemu Renovabis, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ zwrócił uwagę, że „Sala multimedialno-prasowa jest odnowiona dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób i będzie służyła wielu osobom, zarówno Sekretariatowi Episkopatu jak i dziennikarzom, dzięki pracy których możemy wychodzić z naszym przesłaniem do świata”.

Uroczystość uświetnił występ tenora o. dr. Rafała Kobylińskiego SJ, który wykonał utwory m.in. Fryderyka Chopina i Giacomo Pucciniego.

Zakończenie drugiego etapu prac i oddanie Sali do użytku planowane jest na przełomie 2024 i 2025 roku.

BP KEP

Zakończenie pierwszego etapu prac w Sali multimedialno-prasowej w Sekretariacie KEP (14.06.2024)