W sobotę – ingres abp. Marka Jędraszewskiego do katedry na Wawelu

27-01-2017
1607
Fot. E. Bartkiewicz/BPKEP

Nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski 28 stycznia podejmie swą posługę. Nowy pasterz Kościoła krakowskiego jest wybitnym naukowcem, znawcą filozofii współczesnej, wziętym duszpasterzem oraz biskupem z niemal 20-letnią praktyką. Ma 67 lat. Jego dewizą biskupią są słowa Scire Christum (Znać Chrystusa).

>>Abp Marek Jędraszewski – nowy metropolita krakowski

>>List abp. Jędraszewskiego do archidiecezjan (do pobrania)

Posłuchaj:

Na główne obrzędy liturgicznego ingresu abp Marka Jędraszewskiego do katedry wawelskiej złożą się przekazanie racjonału św. Jadwigi i pastorału i złożenie wyrazów szacunku i posłuszeństwa.

Opis przebiegu uroczystości:

Ingres to uroczyste objęcie władzy przez biskupa-ordynariusza. Obrzęd kanonicznego objęcia posługi biskupa archidiecezji krakowskiej przez abp. Marka Jędraszewskiego. Rozpocznie o godzinie 11.00 w katedrze św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.

W progu katedry, przy Bramie Południowej (Królewskiej) nowego metropolitę krakowskiego powitają przedstawiciele kapituły katedralnej. Dziekan kapituły przekaże arcybiskupowi do ucałowania krucyfiks, po czym abp. Jędraszewski pokropi zgromadzonych wodą święconą.

W procesji do konfesji św. Stanisława będą towarzyszyć arcybiskupowi: kard. Stanisław Dziwisz oraz nuncjusz apostolski abp. Salvatore Pennacchio. Tam biskup nominat uczci relikwie głównego patrona Polski i patrona archidiecezji krakowskiej, po czym w ciszy będzie modlić się w mieszczącej się w nawie południowej świątyni kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Po krótkim przygotowaniu do Eucharystii w zakrystii, do ołtarza wyruszy procesja wejścia. Obrzędom wstępnym będzie przewodniczyć nuncjusz apostolski. Po rozpoczęciu Eucharystii słowo do nowego arcybiskupa krakowskiego skieruje jego poprzednik – kard. Stanisław Dziwisz.

Następnie arcybiskup otrzyma oryginał bulli papieskiej. Zostanie ona odczytana w języku polskim przez kanclerza krakowskiej kurii ks. Piotra Majera. W tym dokumencie Franciszek ustanawia abp. Marka Jędraszewskiego nowym metropolitą krakowskim.

Po śpiewie aklamacji arcybiskupowi przekazane zostaną insygnia władzy biskupiej: racjonał św. Jadwigi Królowej i pastorał. Pierwszy z insygniów to zastępująca paliusz unikalna szata, wyhaftowana osobiście przez św. Jadwigę. Racjonał uszyty został na wzór noszonego przez nią płaszcza, jest ozdobiony perłami. Przywilej noszenia go przysługuje jedynie zasiadającemu na krakowskiej stolicy biskupowi. Pastorał z kolei, to laska pasterska – symbol urzędu biskupa diecezjalnego.

Po otrzymaniu insygniów metropolita zasiądzie na katedrze. W tym czasie wyrazy szacunku i posłuszeństwa złożą nowemu pasterzowi biskupi pomocniczy archidiecezji oraz przedstawiciele duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i świeckich.

Później nastąpi liturgiczny śpiew Gloria, a po nim dalsza celebracja Eucharystii. Homilię podczas liturgii słowa wygłosi abp Marek Jędraszewski. Z kolei po komunii przemówienia wygłoszą: emerytowany prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenon Grocholewski oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Mowę w imieniu duchowieństwa i wiernych archidiecezji krakowskiej wygłosi biskup pomocniczy archidiecezji Jan Szkodoń.

Liturgię zakończy błogosławieństwo nowego metropolity.

Następnego dnia nowy metropolita krakowski będzie przewodniczył porannej Mszy św. dla chorych w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach. Później poprzez łącza telewizyjne wystąpi w programie „Między ziemią a niebem”. W niedzielę popołudniu weźmie także udział w zakończeniu krakowskiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Materiały do pobrania:

>>Książeczka ingresowa

diec./KAI/BPKEP