W pierwszym tygodniu lipca 2019 r. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbywa się Szkoła Animatorów Misyjnych (SAM) drugiego stopnia, organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne. W SAM uczestniczy 47 osób z 19 polskich diecezji, głównie świeccy, ale też i osoby duchowne.

„Tegoroczna Szkoła Animatorów Misyjnych jest szczególna i nadzwyczajna ze względu na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ustanowiony przez papieża Franciszka na październik tego roku, który ma być inspiracją do konkretnych działań misyjnych. Podczas zajęć w Szkole chcemy zaktywizować uczestników do stworzenia grup Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego oraz do jeszcze większego wsparcia powołań kapłańskich i zakonnych w młodych Kościołach, poprzez akcje AdoMiS i Misyjny Bukiet. Chcemy także zachęcić do tworzenia nowych – misyjnie zaangażowanych – grup Żywego Różańca. Zadaniem Szkoły jest więc motywowanie i proponowanie narzędzi do realizacji inicjatyw na rzecz pomocy misjom” – poinformował ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.

„Człowiek, który chce pomagać misjom, powinien być przede wszystkim człowiekiem modlitwy i działać we wspólnocie Kościoła” – powiedział ks. Tomasz Atłas, dyr. krajowy PDM, podczas Mszy św. na rozpoczęcie SAM, zapraszając do przygotowania się do misyjnego października.

„Dla mnie najcenniejsze na tym spotkaniu jest to, że świeccy razem z duchownymi wspólnie wypracowują różne formy pomocy misjom. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że głoszeniem Ewangelii zajmują się tylko kapłani i siostry zakonne. Radością jest też zobaczyć tutaj młodych ludzi zaangażowanych w wolontariat misyjny, którzy dają świadectwo swojej gorliwości misyjnej” – podzieliła się swoimi spostrzeżeniami p. Marzena z archidiec. szczecińsko-kamieńskiej.

„Mnie podczas Szkoły Animatorów Misyjnych zafascynowało robienie i montowanie filmików o treści ewangelizacyjnej na smartfonie i zamieszczanie ich w Internecie. Dotychczas udostępniałem na Facebooku cudze filmy. Teraz będę robił swoje. Uświadomiłem sobie, że w żaden inny sposób nie trafię tak szybko do ludzkich serc z Dobrą Nowiną” – zwierzył się p. Henryk z diec. opolskiej.

„Mam satysfakcję, że po pierwszym stopniu SAM jako katechetka wzbudziłam duże zainteresowanie misjami wśród dzieci, które chętnie włączają się akcje prowadzone przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, np. Kolędników Misyjnych oraz codzienną modlitwę i drobne wyrzeczenia na rzecz rówieśników w krajach misyjnych. Przyjechałam na drugi stopień, żeby jeszcze bardziej pobudzić ich ducha solidarności z potrzebującymi” – opowiadała z wielkim entuzjazmem s. Borgiasza, karmelitanka.

Natomiast dla Kariny i Tomka z diec. świdnickiej SAM to okazja do nawiązania znajomości z misjonarzami i zaproszenia ich na spotkanie do ogniska misyjnego dzieci, które prowadzą. „Cieszymy się, że zdobywamy tutaj pomysły misyjne na najbliższy rok, aby nasze dzieci zaskoczyć czymś nowym” – mówią zgodnie misyjni pasjonaci.

„Jestem grekokatolikiem z Ukrainy, ale od ponad dwudziestu lat mieszkam w Polsce. O SAM-ie dowiedziałem się na spotkaniu katechetycznym prowadzonym przez przedstawicieli Papieskich Dzieł Misyjnych. Przyjechałem tutaj po metody rozwijania ducha misyjnego, aby budować mosty ponad podziałami, bo głoszenie Ewangelii jest wspólnym celem wszystkich chrześcijan” – zaznaczył p. Bogdan z diec. elbląskiej.

„Podczas zajęć SAM odkryłam nowe talenty. To dzięki atmosferze, jaka panuje wśród uczestników, dzięki którym otrzymuję informację zwrotną na swój temat. Także bezpośredni kontakt z misjonarzami daje mi prawdziwe dotykalne świadectwo życia, którego z żadnej książki nie wyczytam” – zachwyca się animatorka misyjna z diec. włocławskiej.

„Zdobyta na SAM-ie wiedza i metody animacji misyjnej utwierdzają mnie w postanowieniu założenia przy mojej pierwszej parafii, w której zacząłem posługiwać po święceniach kapłańskich, misyjnych róż Żywego Różańca oraz Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego jako daru dla papieża Franciszka z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego” – podzielił się swoim postanowieniem ks. Leszek z diec. opolskiej.

Pięciodniowa Szkoła Animatorów Misyjnych to nie tylko warsztaty twórczości dla misji, ale także modlitwa i Eucharystia z elementami kultur z różnych kontynentów.

Uczestnicy – 1 kleryk, 2 kapłanów, 2 braci zakonnych, 11 sióstr zakonnych, 31 osób świeckich – otrzymają dyplom ukończenia SAM. Z uroczystym błogosławieństwem i pełni misyjnego zapału powrócą do swoich środowisk.

Pierwsza edycja Szkoły Animatorów Misyjnych miała miejsce w 1997 r., a kolejna w 1999 roku. Na stałe zagościła w kalendarzu Papieskich Dzieł Misyjnych w roku 2002. Do tej pory przez SAM przeszło około 1200 animatorów misyjnych.

mk/pdm

BRAK KOMENTARZY