Watykan zdecydował o przedłużeniu pierwszego etapu Synodu o synodalności do 15 sierpnia przyszłego roku. Decyzja została podjęta w wyniku napływających z całego świata próśb kierowanych do Stolicy Apostolskiej o wydłużenie tej fazy, aby dać wszystkim katolikom czas na doświadczenie słuchania, dialogu i rozeznania.

W komunikacie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów czytamy, że ostatnie tygodnie pokazały wielkie zaangażowanie katolików w proces synodalny. Dowodem na to są liczne głosy napływające z diecezji i eparchii.

„Świadomi, że ta pierwsza faza ma zasadnicze znaczenie dla drogi synodalnej, mając na względzie dobro Kościoła, Rada Stała Synodu Biskupów postanowiła przesunąć termin przedstawienia streszczeń konsultacji prowadzonych przez episkopaty, eparchie i inne jednostki kościelne” – czytamy w watykańskim komunikacie.

vaticannews.va

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Przedłużenie terminu pierwszego etapu drogi synodalnej

Liczne wiadomości, które otrzymaliśmy w tych pierwszych tygodniach drogi synodalnej od Konferencji Episkopatów, diecezji i eparchii są istotną zachętą dla zaangażowanych w celebrowanie pierwszej fazy procesu synodalnego w Kościele, którego tematem jest „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, na którą składają się konsultacje z ludem Bożym. Jesteśmy prawdziwie wdzięczni za to wszystko.

W tym okresie wielokrotnie i z różnych stron docierały do nas prośby o przedłużenie czasu trwania pierwszej fazy drogi synodalnej, aby zapewnić ludowi Bożemu większą możliwość autentycznego doświadczenia słuchania i dialogu.

Świadomi, że Kościół synodalny jest Kościołem słuchającym, uznając, że ta pierwszy etap jest kluczowy na drodze synodalnej i oceniając te prośby, poszukując zawsze dobra Kościoła, Rada Zwyczajna Synodu Biskupów postanowiła przedłużyć do 15 sierpnia 2022 r. termin przedstawienia syntez konsultacji przez Konferencje Episkopatów, Katolickie Kościoły Wschodnie sui iuris i inne jednostki kościelne.

Watykan, 29 października 2021