Do przebłagania za grzechy narodowe, w tym aborcję, pijaństwo, czy zawiść, wzywają organizatorzy „Wielkiej pokuty”, która 15 października odbędzie się na Jasnej Górze. W całodniowej modlitwie pokutnej weźmie udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Jak przekonuje jeden z inicjatorów akcji, dokumentalista Maciej Bodasiński „Wielka pokuta” wyrasta z przekonania że sytuacja, w jakiej znalazła się Polska jest bardzo trudna. – Polacy są bardzo podzieleni; coraz trudniej nam ze sobą rozmawiać, coraz więcej w nas jest zawiści; coraz więcej małżeństw się rozpada, a młodzi ludzi wpadają w nałogi i mają problem z wejściem w dorosłe życie – mówi Maciej Bodasiński.

– Będziemy dotykać różnych rzeczywistości: będziemy przepraszać za grzechy związane z komunizmem; to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, którego skutki są widoczne do dzisiaj; wspomnimy również grzechy przeciwko życiu; na skutek aborcji zginęło przecież kilkanaście milionów nienarodzonych ludzi – wskazuje Bodasiński.

Z kolei ks. Dominik Chmielewski, salezjanin, który będzie prowadzić modlitwy na Jasnej Górze 15 października, dodaje, że innym grzechem, który mocno dotyka cały naród, jest pijaństwo. Podkreśla, że te najcięższe grzechy mają nieprawdopodobną moc, a ich skutki są widoczne w następnych pokoleniach. – Tylko modlitwa całkowitego uniżenia może rozbroić moc szatana, jaka przemawia przez te grzechy – wyjaśnia duchowny współorganizujący modlitwę.

Salezjanin wskazuje, że takie wydarzenie jest potrzebne, aby uzdrowić w narodzie polskim zadane rany. – Polska ma szczególną rolę w przygotowaniu świata na powtórne przyjście Pana. Jestem przekonany, że dzisiaj Bóg wzywa cały nasz naród do pokuty. Jesteśmy narodem, który oficjalnie ma za swoją królową matkę Boga – mówi duchowny. Dlatego do udziału w „Wielkiej pokucie” zaprasza wszystkich Polaków i zachęca, aby w tym czasie zorganizować w polskich kościołach adoracje Najświętszego Sakramentu i modlitwy przebłagalne połączone z rachunkiem sumienia i sakramentem pokuty.

Maciej Bodasiński zwraca również uwagę, że dziś płyniemy z prądem. – „Wielka pokuta” jest zaproszeniem żeby płynąć pod prąd; podjąć wysiłek, podjąć pokutę i prosić o miłosierdzie Boga – mówi dokumentalista, dla którego inicjatywa wpisuje się w ideę trwającego w Kościele Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Jasnogórska pokuta rozpocznie się o godz. 11. Jak wskazują organizatorzy, program wydarzenia podzielony został na trzy części. – Najpierw będziemy dziękować Stwórcy za wszelkie dobro, jakie dokonało się w historii naszego narodu, po południu – jako centrum całego wydarzenia – odprawiona zostanie Msza święta pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego, natomiast wieczorem odbędzie się część pokutna, w której będziemy przepraszać Boga za grzechy naszego narodu – opowiada współorganizator wydarzenia, reżyser Lech Dokowicz.

Filmowiec wskazuje jednocześnie, że przebłagalnej modlitwie zgromadzonych pod jasnogórskim szczytem będą towarzyszyć nowoczesne formy audiowizualne. – Każdy, kto przyjedzie na Jasną Górę do końca życia nie zapomni tego wydarzenia – zapowiada ks. Dominik Chmielewski.

„Wieka pokuta” odbędzie się 15 października na Błoniach Jasnogórskich. Rozpoczęcie o godz. 11, a zakończenie Apelem Jasnogórskim o 21. Udział w wydarzeniu weźmie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, przewodnicząc Eucharystii i wygłaszając homilię. Zaproszenie skierowane zostało również m. in. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Spodziewany jest udział tysięcy Polaków, reprezentujących różne stany i środowiska społeczne.

KAI

>>Materiały do pobrania

Wielka Pokuta - konferencja prasowa, Warszawa, 30 IX 2016

BRAK KOMENTARZY