W tym roku grekokatolicy i prawosławni świętują Wielkanoc 8 kwietnia. Różnica wynika ze stosowania kalendarza juliańskiego, a nie gregoriańskiego. We wszystkich Kościołach święta wypadają w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca, ale Wschód dodaje do tego jeszcze jeden warunek: nie może to być wcześniej niż wiosenne zrównanie dnia z nocą (co wiąże się z obchodami Paschy żydowskiej). W efekcie bywa tak, że Wielkanoc obchodzi się wspólnie, ale i tak, że różnica może dochodzić nawet do pięciu tygodni.

W Polsce Kościół greckokatolicki tworzą dwie eparchie (diecezje): archidiecezja przemysko-warszawska, którą kieruje abp Eugeniusz Popowicz i diecezja wrocławsko-gdańska pod przewodnictwem bp. Włodzimierza Juszczaka. Kościół ten jest w jedności z papieżem i uznaje jego prymat, a biskupi Kościoła greckokatolickiego należą do Konferencji Episkopatu Polski.

KAI/ www.cerkiew.org.pl/www.cerkiew.pl/ BP KEP

Więcej:
www.cerkiew.org.pl
www.cerkiew.pl

BRAK KOMENTARZY