Życzenia wiernym Kościoła prawosławnego z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego złożył w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. „Niech Święta Paschalne napełnią Waszą Eminencję i wszystkich wiernych Kościoła prawosławnego pełnią radości, wdzięczności i nadziei” – czytamy w liście przekazanym na ręce metropolity Sawy.

Przewodniczący Episkopatu życzył, aby nieustannie orientować swoje życie „ku Chrystusowi nieznającemu zachodu”.

Publikujemy tekst życzeń:

Warszawa, 7 kwietnia 2018 r.

Przeczystej Twojej ikonie, o Dobry, oddajemy pokłon, prosząc Ciebie,
Chryste o darowanie przewinień naszych. Ty bowiem dobrowolnie zechciałeś
wstąpić ciałem na krzyż, aby tych, których stworzyłeś, wybawić z niewoli
wroga. Przeto dziękczynnie wołamy do Ciebie: Radością wszystko napełniłeś,
Zbawicielu nasz, który przyszedłeś zbawić świat”.
Proskomidia

Eminencjo,
Wielce Błogosławiony Sawo,
Prawosławny Metropolito Warszawy i całej Polski!

Wpatrując się w ikonę Chrystusa, kapłan – stając przed świętymi drzwiami, podczas przygotowania darów Boskiej Liturgii – zwraca się ku Wschodowi, aby wyrazić wdzięczność Bogu za Jego zwycięstwo nad złem, śmiercią i szatanem, dokonane w misterium paschalny.

W prawosławnych cerkwiach na całym świecie powtarza się gest, który nie tylko przypomina wydarzenia sprzed wieków, ale w celebracji Świętej Liturgii, uobecnia w życiu wiernych tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

W imieniu Kościoła katolickiego w Polsce, na ręce Waszej Eminencji, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim wiernym Kościoła prawosławnego z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

W świecie, w którym człowiek gubi życiową orientację, podążając za namiastkami życia i zwracając się ku obcym bogom, którzy nie mogą zbawić i wypełnić niegasnącą radością, tj. ku konsumpcjonizmowi, samorealizacji, samouwielbieniu i samostanowieniu, życzę aby wzorem kapłana podczas Świętej Liturgii, nieustannie orientować swoje życie w tę stronę skąd „nawiedzi nas z wysoka wschodzące Słońce” (por. Łk 1,78) – ku Jutrzence, ku Chrystusowi nieznającemu zachodu.

Niech Święta Paschalne napełnią Waszą Eminencję i wszystkich wiernych Kościoła prawosławnego pełnią radości, wdzięczności i nadziei.

Z darem braterskiej modlitwy,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

______________________
Jego Eminencja
Wielce Błogosławiony SAWA
Prawosławny Metropolita Warszawy i całej Polski

BP KEP

BRAK KOMENTARZY