W Wielki Czwartek wspominana jest Ostatnia Wieczerza i ustanowienie Sakramentu Eucharystii oraz Sakramentu Kapłaństwa. Cerkiew wspomina także obmycie nóg apostołom
przez Chrystusa.

Rano w Soborze Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu abp Eugeniusz Popowicz, Metropolita Przemysko –Warszawski, odprawił Liturgię św. Bazylego Wielkiego z Nieszporami.

Tegoroczne uroczystości Wielkiego Tygodnia wprowadzają pewne ograniczenia w uroczystościach. Dlatego też nie było „obrzędu umywania nóg kapłanom” oraz poświęcenia
olejów świętych.

Arcybiskup Eugeniusz w wielkoczwartkowej homilii zwrócił się do kapłanów Archidiecezji i podziękował im za służenie swoim wiernym, którzy są rozproszeni po całej Polsce i jest im bardzo ciężko w dobie epidemii sprawować posługę kapłańską. To właśnie do nich popłynęły słowa otuchy oraz zapewnienie o modlitwie. Arcybiskup Eugeniusz poprosił również wiernych o gorliwą modlitwę za swoich kapłanów.

Po południu w cerkwiach odprawiana jest jutrznia Wielkiego Piątku. Wierni podczas nabożeństwa mają możliwość wysłuchania 12 fragmentów Ewangelii opowiadających o męce i śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa. Dzięki mediom wierni biorą udział w nabożeństwach liturgicznych.

Fot. ks. Bogdan Stepan