Wielkopiątkowy krzyż św. Jana Pawła II odwiedzi parafie diecezji zamojsko-lubaczowskiej

17-02-2017
2023

szystkie parafie diecezji zamojsko-lubaczowskiej odwiedzi krzyż wielkopiątkowy św. Jana Pawła II. Peregrynacja rozpocznie się 25 marca od katedry w Zamościu, a zakończy 13 października w konkatedrze w Lubaczowie.

„Każda osoba w naszej diecezji, przy owym szczególnym krzyżu, do którego przytulał się w swej ostatniej Drodze Krzyżowej w 2005 roku, (…) będzie miała możliwość przyłożyć do Ukrzyżowanego Chrystusa całe swoje życie, wszystkie sprawy osobiste, rodzinne, wspólnotowe, parafialne, sprawy diecezji i Ojczyzny, a także świata całego” – napisał w liście zapowiadającym to wydarzenie ordynariusz diecezji bp Marian Rojek.

Nawiedzenie każdej parafii rozpoczynać się będzie Mszą św., podczas której krzyż zostanie wprowadzony do świątyni. Będzie tam przebywał przez blisko 24 godziny. Odwiedzinom będzie przewodniczył jeden z biskupów. Program ma uwzględnić możliwość prywatnej adoracji dla wszystkich wiernych, dla różnych grup i społeczności tworzących parafię. „Proszę o zaangażowanie się wszystkich wiernych, aby razem ze swoimi duszpasterzami dać piękny przykład miłości Ludu tej ziemi do Chrystusa Ukrzyżowanego” – zachęca bp Rojek. W każdej parafii wydarzenie poprzedzą trzydniowe rekolekcje.

Peregrynacja związana jest z jubileuszem 25-lecia istnienia diecezji zamojsko-lubaczowskiej, utworzonej bullą św. Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus” z części diecezji lubelskiej i z administratury apostolskiej w Lubaczowie.

„Niech to będzie dla naszej młodej, 25-letniej diecezji szczególne wydarzenie i wyznanie naszej wiary. Niech ono stanie się sposobnością do jej ożywienia, do wzmocnienia nadziei i miłości. Niech zaowocuje czynnym miłosierdziem, wzrostem w świętości życia, wierniejszym naśladowaniem św. Jana Pawła II oraz dobrymi postanowieniami na życie codzienne” – pisze bp Rojek.

„Powierzając przeżywanie peregrynacji Krzyża św. Jana Pawła II w roku Jubileuszu 25-lecia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Matce Bożej, czczonej w licznych naszych lokalnych sanktuariach oraz św. Bratu Albertowi, ufam, iż to ważne duszpasterskie wydarzenie przyczyni się, jak tego zawsze pragnął św. Jan Paweł II, do umocnienia naszej więzi z Chrystusem i do odnowienia świadectwa wiary Ludu Bożego tej ziemi” – zaznacza ordynariusz.

Krzyż, który Jan Paweł II trzymał w dłoniach podczas ostatniej swojej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 2005 r. został wykonany przez jednego z artystów z archidiecezji przemyskiej Stanisława Trafalskiego. Papież otrzymał go przy okazji spotkania w Watykanie z samorządowcami z Podkarpacia. O ten krzyż poprosił Ojca Świętego jego sekretarz abp Mieczysław Mokrzycki, który do dzisiaj pozostaje jego właścicielem. Krzyż peregrynował już po archidiecezji przemyskiej oraz wrocławskiej.

pab/KAi