Wspomnienie zmarłych biskupów

29-10-2012

W ostatnim roku zmarli trzej polscy biskupi: pierwszy biskup diecezji radomskiej Edward Materski, pierwszy biskup pelpliński Jan Szlaga oraz biskup pomocniczy diecezji radomskiej Stefan Siczek.

1216

Bp Edward Materski (zm. 24 marca 2012 r.) urodził się w Wilnie 6 stycznia 1923 r. W 1932 r. wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy. Jako kleryk uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W czasie pobytu w Warszawie pełnił rolę niemianowanego sekretarza biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. W 1957 r. zainicjował wakacyjne kursy dla katechetów oraz współdziałał w powstawaniu pomocy dydaktycznych dla katechetów i uczniów. Od 1966 do 1988 roku wykładał katechetykę formalną i prowadził ćwiczenia katechetyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1968 r. konsekrowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej przez kard. Stefana Wyszyńskiego, a w 1981 r. biskupem sandomierskim. 4 czerwca 1991 r. gościł w Radomiu Jana Pawła II. W ramach reorganizacji diecezji w Polsce w 1992 r. został mianowany pierwszym biskupem diecezji radomskiej. Był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, Komisji ds. Powołań i członkiem Komisji ds. KUL. Szczególne miejsce w sercu Biskupa zajmowała troska o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie katechetów do pracy w szkole. Był wieloletnim katechetą w V Liceum im. Romualda Traugutta w Radomiu. Był również inicjatorem budowy radomskiego seminarium, założył tygodnik diecezjalny „AVE” i drukarnię, a w 1993 r. stworzył radio diecezjalne, które było pierwszym lokalnym radiem w Radomiu. Od 1999 roku był biskupem seniorem diecezji radomskiej. Zmarł 24 marca 2012 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Miał 89 lat.

Bp Jan Bernard Szlaga (zm. 25 kwietnia 2012 r.) urodził się 24 maja 1940 r. w Gdyni. 2 czerwca 1963 r., uzyskawszy dyspensę od wieku, przyjął święcenia kapłańskie. Był prodziekanem (1979-81), później dziekanem Wydziału Teologicznego KUL (1981-84), w 1984 r. został wybrany na prorektora tego uniwersytetu. W latach 1969-88 pracował w redakcji „Encyklopedii Katolickiej”. Ze względu na pracę wśród młodzieży był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Od roku 1977 wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 26 maja 1988 r. został prekonizowany na biskupa pomocniczego chełmińskiego, a 19 marca 1992 r. na pierwszego biskupa diecezjalnego pelplińskiego. Jako biskup diecezjalny powołał m.in. Chrześcijańską Szkołę pod Żaglami. W ramach Konferencji Episkopatu Polski był m.in. członkiem Komisji Duszpasterstwa Rodzin, Komisji Duszpasterstwa Akademickiego, Komisji ds. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Komisji ds. Ekumenizmu, a także członkiem Komisji ds. Liturgii i przewodniczącym Rady Naukowej KEP.
Bp Szlaga zmarł 25 kwietnia 2012 r. w szpitalu w Starogardzie Gdańskim. Miał 72 lata. „Odchodzi człowiek zasłużony dla Diecezji Pelplińskiej, której był pierwszym biskupem, organizatorem i reformatorem, oraz dla Kościoła w Polsce – kapłan i biskup żyjący duchem eklezjalnym, pochylony nad Biblią, miłujący liturgię i jej piękno” – napisali w liście kondolencyjnym po śmierci bp. Jana Szlagi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik oraz sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak.

Bp Stefan Siczek (zm. 31 lipca 2012 r.) urodził się 20 września 1937 r. w Siczkach. Uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1955 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1961 r. z rąk bp. Jana Kantego Lorka. W latach 1963-67 kontynuował naukę na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1973 r. ukończył Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. 25 marca 1992 r. Jan Paweł II mianował ks. dr. Stefana Siczka, kapelana Domu Generalnego Służek Najświętszej Maryi Panny w Mariówce, biskupem pomocniczym nowo powołanej diecezji radomskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Dagno. Sakrę biskupią przyjął on 11 kwietnia 1992 r. przed katedrą radomską. Biskup Siczek był wikariuszem generalnym radomskiej kurii. Dwukrotnie pełnił funkcję administratora diecezji radomskiej: po śmierci bp. Jana Chrapka (od 20 X 2001 r. do 25 V 2002 r.) oraz po nominacji watykańskiej dla bp. Zygmunta Zimowskiego (od 18 IV do 14 XI 2009 r.).

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
 

(jl © Biuro Prasowe KEP 2012)