XVIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

15-01-2015

Celem Dnia Judaizmu jest modlitwa i refleksja nad duchową więzią chrześcijaństwa z judaizmem, ponieważ chrześcijanie wierzą w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Syna Człowieczego, który jako Żyd i potomek Dawida jest jedynym Zbawicielem świata, jednoczącym wszystkie narody − powiedział abp Stanisław Gądecki podczas nabożeństwa biblijnego. Metropolita poznański przewodniczył 15 stycznia wieczorem wspólnej modlitwie chrześcijan i żydów celebrowanej w ramach obchodów XVIII Dnia Judaizmu.

1565

Dzień Judaizmu 2015

W kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu w nabożeństwie biblijnym, będącym centralnym punktem obchodów Dnia Judaizmu w stolicy Wielkopolski, wzięli udział również duchowni z Poznańskiej Grupy Ekumenicznej oraz członkowie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu.

Na początku nabożeństwa zapalono Menorę Dialogu, będącą symbolem pojednania i dialogu.

W słowie skierowanym do uczestników modlitewnego spotkania przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, nawiązując do Psalmu 34, z którego zaczerpnięte jest hasło tegorocznego Dnia Judaizmu, zauważył, że psalmista wysuwa uniwersalne pouczenie dla ubogich. − Ubogi jest synonimem biedaka szukającego Pana, złamanego na duchu i bogobojnego − podkreślił metropolita poznański. Zwrócił uwagę, że Bóg nie pozostaje głuchy na prośby tych, którzy z ufnością zanoszą je do Niego i przynosi im wybawienie.

Abp Gądecki podkreślił, że psalmista zauważa, że nie jest to tanie pocieszenie, dotyczące jedynie życia doczesnego. Przewodniczący KEP zaznaczył, że pouczenia psalmisty nie odnoszą się do sprawiedliwości doczesnej. − Chodzi o to, byśmy odczytywali historię ludzką z dalekosiężną nadzieją − stwierdził metropolita poznański.

Zauważył, że wiek XX i początek wieku XXI pozostaną w świadomości ludzi i narodów jako czas szczególnej tragedii. W tym okresie nastąpiła niesłychana kumulacja i eksplozja nienawiści, czego symbolami są dwa totalitaryzmy − komunizm i nazizm, które spowodowały śmierć milionów ludzi. − W odpowiedzi na te ogromne doświadczenie życiowe będące jednocześnie wielką tragedią człowieczeństwa i kultury Kościół, odczytując wskazania płynące z objawienia, stara się głosić dobrą nowinę o zbawieniu, przemawiając do ludzkich sumień w duchu dialogu, aby w warunkach daleko posuniętego pluralizmu duchowego i kulturowego w społeczeństwie XXI w. imię Boga stawało się tym, czym jest − imieniem pokoju i wezwaniem do dialogu − przekonywał abp Gądecki. Stwierdził, ze jedną z jego form jest Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Odnosząc się do historii króla Dawida, Jakoob Ben Nistell w komentarzu żydowskim zauważył, że my również potrzebujemy proroka, jakiego miał król Dawid, który w prosty i łagodny sposób wytłumaczy nam nasze przewinienia wobec Boga. − Dla jednej małej uciechy cielesnej Dawid złamał wszystkie przykazania Boże. Miał bogactwo, królestwo, ale zabrakło mu duchowości − stwierdził komentator.

XVIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce przebiega pod hasłem: „Szukałem Pana a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi” (Ps 34,5).

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat w 1997 r. Polska jest drugim, po Włoszech, europejskim krajem, w którym zaczęto organizować jego obchody. Później włączyły się w tę inicjatywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria. Celem tego dnia ma być modlitwa i refleksja nad duchowymi więziami obu religii. Jego obchody przypadają 17 stycznia, w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku uroczystości odbyły się 15 stycznia, z uwagi na przypadający dwa dni później szabat.