15 czerwca 2024  r. pożegnaliśmy naszych gości – dzieci i młodzież z Caritas-Spes Vinnica- Żytomierz, przebywających w dniach 2-15 czerwca br. na turnusie wytchnieniowym w Krasnobrodzie na zaproszenie Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, finansowanego ze środków Caritas Polska.

Pierwszy tydzień pobytu 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży rozpoczęła od wycieczki do Firleja. Tam uczestnicy aktywnie spędzili czas podczas wycieczki na gokartach nad Jezioro Firlej. Po południu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych przez pracowników Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu.

We wtorek 4 czerwca br. uczestnicy turnusu zwiedzili zabytki Lublina, a wieczorem w Ośrodku Elbest w Krasnobrodzie wzięli udział w spotkaniu z bp. Marianem Rojkiem, ks. Marcinem Jakubiakiem, dyrektorem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz członkami Parafialnego Zespołu Caritas z Tyszowiec. Spotkanie zostało zorganizowane przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej we współpracy z Tyszowieckim Klubem Seniora.

W kolejnych dniach dzieci zwiedziły Krasnobród oraz uczestniczyły w zajęciach edukacyjno-aktywizujących. W piątek 7 czerwca br. nasi goście wspólnie z pracownikami Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom zwiedzali Roztocze i Rezerwat Szumy. Poniedziałek 10 czerwca dzieci spędziły w Zamościu. Poznały historię i zabytki Starego Miasta oraz odwiedziły Ogród Zoologiczny.

Kolejnego dnia turnusu dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych oraz sportowych, prowadzonych przez pracowników CPMiU. W środę 12 czerwca uczestnicy aktywnie odpoczywali podczas spływu kajakowego do Obroczy. W kolejnym dniu turnusu wzięli udział w zajęciach edukacyjno-aktywizujących oraz zawodach sportowych, które dostarczyły niesamowitych emocji.

W piątek 13 czerwca nasi goście świetnie bawili się podczas zabaw sportowych i konkursów, zorganizowanych przez pracowników CPMiU. Tego dnia podczas pożegnalnej kolacji uczestnicy złożyli serdeczne podziękowania ks. Marcinowi Jakubiakowi, dyrektorowi Caritas Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej.

Słowa wdzięczności skierowali również do Caritas PolskaCaritas-Spes Ukraine oraz do pracowników Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu.

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Fot. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej