2 biskupów, 21 księży, 35 kleryków, 51 sióstr zakonnych, 71 osób świeckich z Żywego Różańca i młodzieżowego wolontariatu spotkało się na Jasnej Górze, aby modlić się w intencji pokoju na świecie. W dniach 27 i 28 listopada 2021 roku członkowie Papieskiej Unii Misyjnej wzięli udział w modlitewnym czuwaniu, które zostało poprzedzone sesją misjologiczną.

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika, biskupa seniora diecezji radomskiej w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.Część naukową otworzył o. Łukasz Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej. Uczestnicy odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju na świecie oraz misjonarek i misjonarzy pracujących na terenach ogarniętych konfliktami zbrojnymi.

Pierwszy wykład w Auli o. Kordeckiego pt. „Chrystus gwarantem pokoju”wygłosił ks. prof. dr hab. Marek Tatar z UKSW. Ksiądz profesor podkreślił, że „owocem Ducha jest pokój, i to jest najważniejsze. Pokój to jest życie zgodne z prawem Bożym, to zachowywanie prawa Bożego rodzi harmonię w człowieku”.

„Potrzebne są jeszcze długie lata, żeby sytuacja w Sudanie Południowym się uspokoiła. Ufam, że Kościół nadal będzie pomagał w procesie pokojowym i rozwojowym tego kraju. Do tej pory Kościół odegrał bardzo ważną rolę w odzyskaniu niepodległości i w rozwoju Sudanu Południowego” – powiedział w świadectwie br. Jacek Pomykacz MCCJ, misjonarz w Sudanie Południowym.

„Błogosławiony Paweł Manna był przekonany, że duchowość misyjna jest dla każdego. Jednak inaczej będzie ją realizował w praktyce ksiądz, inaczej osoba konsekrowana czy świecka. Wcale nie trzeba wyjeżdżać na dalekie misje, aby być misjonarzem” – podkreśliła s. dr Monika Juszka RMI w swoim wykładzie pt. „Duchowość misyjna według bł. o. Pawła Manny”. Wykład sekretarza krajowego PDMD zakończył sesję misjologiczną.

Czuwanie modlitewne rozpoczęto Apelem Jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Modlitwie przewodniczył o. Łukasz Bovio IMC. Sekretarz krajowy PUM podkreślił:„Założyciel PUM, bł. Paweł Manna, mówił:«Cały Kościół dla całego świata». To znaczy zaangażowanie wszystkich członków Kościoła, nie tylko na swoje potrzeby, ale na potrzeby całego świata”.

Uczestnicy czuwania PUM 2021 poznali studentów Centrum Formacji Misyjnej. To 12 osób, które przygotowują się do wyjazdu na misje. Studenci CFM odmówili tajemnice radosne różańca.

Klerycy WSD w Kielcach poprowadzili misyjną adorację przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Członkowie misyjnego koła WSD w Kielcach modlili się o pokój na całym świecie.

Zgromadzeni na Jasnej Górze wysłuchali świadectwa pt. „Misjonarz wobec konfliktu” o. Edwarda Węgrzyna SVD, wieloletniego misjonarza w Angoli. Werbista powiedział, że„dzięki wierze w Chrystusa misjonarz zachowuje w sercu pokój pomimo toczącej się dookoła wojny”.

Mszy świętej o północy w kaplicy Matki Bożej przewodniczył ks. bp Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej i członek Komisji Episkopatu ds. Misji.

Po Eucharystii o. Łukasz Bovio IMC, sekretarz krajowy PUM, wręczył legitymacje 11 osobom. To nowi członkowie Papieskiej Unii Misyjnej.

Sesja misjologiczna i czuwanie PUM organizowane są od 32 lat z okazji wspomnieniaśw. Franciszka Ksawerego, patrona Papieskiej Unii Misyjnej. W wydarzeniu biorą udział członkowie i sympatycy Papieskiej Unii Misyjnej: kapłani, klerycy z kół misyjnych, osoby konsekrowane, świeccy animatorzy misyjni, przedstawiciele róż Żywego Różańca, Misyjnego Apostolstwa Chorych i Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW, a także Stowarzyszenie Dzieci Serc.

Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zostały przestrzegane przepisy sanitarne.

as/pdm

BRAK KOMENTARZY