Sesja Jubileuszowa Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, która odbyła się wieczorem 27 października w Auli im. Jana Lubrańskiego UAM, zwieńczyła obchody piętnastego Ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu. Gościem specjalnym wydarzenia łączącego siedem chrześcijańskich Kościołów był br. Aloise, przeor Wspólnoty Ekumenicznej z Taizé.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, prezbiter Mateusz Wichary, zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Uczestnikami jubileuszowej sesji byli również przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

„Poznańska Grupa Ekumeniczna chce być płaszczyzną spotkania chrześcijan, którzy pragną jedności. Jeśli co miesiąc spotykamy się na modlitwie i uczestniczymy w spotkaniach roboczych, możemy być pewni, że jest to działanie Ducha Świętego” − zauważył na początku jubileuszowej sesji ks. dr Tomasz Siuda, współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.

„Poznańska Grupa Ekumeniczna pracuje dla jedności chrześcijan, dlatego że jej członkowie doskonale wiedzą, że światło Chrystusa powierzone jest nam wszystkim i że tylko wspólnie możemy to światło przekazywać. Dziś w imię prawdy najważniejsze jest pojednanie” − podkreślił w swoim wystąpieniu przeor Wspólnoty Ekumenicznej z Taizé.

W wykładzie pt. „Pojednanie − przyjąć innego” zauważył, że Ewangelia przesycona jest dynamiką powszechnego braterstwa, a zjednoczenie chrześcijan jest pragnieniem i marzeniem wielu, zwłaszcza młodych. Br. Aloise wyraził przekonanie, że zbliżająca się 500. rocznica reformacji w 2017 r. może być okazją do zrobienia kroku naprzód dla jedności chrześcijan.

Przeor Wspólnoty Ekumenicznej z Taizé przypomniał modlitwę Chrystusa zawartą w 17. rozdziale Ewangelii św. Jana, „aby byli jedno”. „Kiedy odkrywamy, że komunia z Bogiem jest wymianą, rozumiemy, że pojednanie jest sercem Ewangelii” − mówił br. Aloise.

Przeor Wspólnoty Ekumenicznej z Taizé zwrócił uwagę na warunki, jakie będą sprzyjały budowaniu wzajemnej gościnności. W odkrywaniu i pielęgnowaniu bliskości w lokalnej społeczności pomocne będą wspólna modlitwa, współpraca parafii różnych wyznań w głoszeniu Chrystusa, wspólne studiowanie Biblii, pielęgnowanie jedność w miłości braterskiej. Zaznaczył, że każda katedra mogłaby stać się miejscem modlitwy wszystkich chrześcijan, a biskup Rzymu mógłby zostać uznany za sługę, który czuwa, by między Kościołami panowała zgoda. Przypomniał też, że Eucharystia jest drogą do jedności.

Br. Aloise odniósł się też do problemu emigracji. „Rozumiem niepokój i zmęczenie wynikające z problemu napływów emigrantów. Byłoby jednak czymś złudnym przekonanie, że fala emigrantów niebawem się skończy. Wędrówka ludów będzie trwała tak długo, jak sytuacja polityczna nie poprawi się w ich ojczystych krajach i nie nastaną pokój i stabilizacja” − zauważył prelegent.

Zaznaczył, że w przyjmowaniu emigrantów musimy rozpoznawać co jest słuszne i niezbędne bez naiwności i nie ulegając nieufności. Wspomniał, że wspólnota w Taizé przyjęła dwie chrześcijańskie rodziny z Iraku i Syrii oraz syryjską rodzinę muzułmańską, a także grupę młodych mężczyzn z Sudanu i Afganistanu.

Jubileuszowe spotkanie poprzedziła modlitwa młodzieży, której przewodniczył br. Aloise w kościele pw. św. Michała przy ul. Stolarskiej.

„Poznańską Grupę Ekumeniczną charakteryzuje zapalczywość we wspólnej pracy, która podnosi na duchu. Ujmujące jest to, że od piętnastu lat jej członkowie spotykają się na modlitwie i podejmują różne przedsięwzięcia, angażując się w sposób trwały. Poznań może w czymś dobrym patronować Polsce” − powiedział abp Stanisław Gądecki, dziękując za piętnastolecie działalności Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.

Bp Jerzy Samiec, składając życzenia Poznańskiej Grupie Ekumenicznej z okazji jubileuszu, zauważył, że wbrew panującemu powszechnie sekularyzmowi, wierzący powinni prowadzić wspólny dialog, spotykać się na modlitwie i realizować nakaz ewangeliczny Jezusa.

Poznańska Grupa Ekumeniczna działa w stolicy Wielkopolski od 2001 r. Najważniejszymi wydarzeniami przygotowywanymi wspólnie przez chrześcijańskie Kościoły w Poznaniu są Ekumeniczne Święto Biblii oraz Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

KAI/BP KEP

>>Więcej

BRAK KOMENTARZY