Zakony męskie zachęcają do postu i pokuty w intencji pokoju na świecie

01-06-2023
447

Do podjęcia w pierwszy piątek czerwca dnia postu i pokuty w intencji pokoju na świecie zachęcił w liście skierowanym do męskich wspólnot życia konsekrowanego i ich świeckich współpracowników Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich ks. Dariusz Wilk CSMA. To odpowiedź na apele Ojca Świętego Franciszka o modlitwę w intencji pokoju, szczególnie dla Ukrainy. 

„Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, za aprobatą Konsulty i 150. Zebrania Plenarnego KWPZM, pragnę zaprosić wszystkie męskie wspólnoty życia konsekrowanego do podjęcie w I piątek miesiąca czerwca (02.06.2023 roku) dnia postu i pokuty w intencji pokoju na świecie” – napisał ks. Dariusz Wilk CSMA w liście skierowanym do przełożonych męskich wspólnot zakonnych, proboszczów parafii zakonnych oraz odpowiedzialnych za  zakonne dzieła i ich świeckich współpracowników.

Ks. Wilk przypomniał m.in. słowa Ojca Świętego Franciszka wypowiedziane podczas modlitwy Regina Caeli 7 maja br. „Odmawiajmy różaniec, prosząc Pannę Najświętszą o dar pokoju, szczególnie dla udręczonej Ukrainy. Oby przywódcy narodów wysłuchali pragnienia ludzi, którzy cierpią i pragną pokoju” – mówił wówczas Papież. Jak zaznaczył Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, dzień postu i pokuty w intencji pokoju ma być odpowiedzią na ten apel.

„Co do sposobu przeżywania tego dnia, towarzyszącej mu modlitwy oraz podjęciu konkretnej praktyki umartwienia, postu i pokuty, zgodnie ze wskazaniami Wyższych Przełożonych, pozostawiamy kreatywności poszczególnych męskich wspólnot życia konsekrowanego” – napisał ks. Wilk.

Do włączenia się w inicjatywę modlitwy o pokój zaproszone są również osoby świeckie, aby   „w jedności ze sobą błagać dobrego Boga o poruszenie serc tych, w których rękach jest dziś sprawa pokoju”.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, 18.05.2023 r.

Drodzy Współbracia!
Przełożeni Wyżsi, Przełożeni wspólnot,
Rektorzy kościołów i Proboszczowie parafii zakonnych,
Odpowiedzialni za różne zakonne dzieła i świeckich współpracowników!

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, za aprobatą Konsulty i 150. Zebrania Plenarnego KWPZM, pragnę zaprosić wszystkie męskie wspólnoty życia konsekrowanego do podjęcie w I piątek miesiąca czerwca (02.06.2023 roku) dnia postu i pokuty w intencji pokoju na świecie.

Chcemy w ten sposób odpowiedzieć na niedawne apele Ojca Świętego: „…odmawiajmy różaniec, prosząc Pannę Najświętszą o dar pokoju, szczególnie dla udręczonej Ukrainy. Oby przywódcy narodów wysłuchali pragnienia ludzi, którzy cierpią i pragną pokoju… (Regina Caeli, 07.05.2023) …Niech Pani Fatimska, Matka Jezusa i nasza, pomaga nam tworzyć drogi spotkania i ścieżki dialogu prowadzące ku pokojowi, i da nam odwagę bezzwłocznego ich podjęcia (Tweet, 13.05.2023)”, jednocześnie wynagradzając Najświętszemu Sercu Jezusowemu za zniewagi Mu wyrządzone, usilnie prosić o dar pokoju dla całego świata, a zwłaszcza dla Ukrainy, dla naszych cierpiących Braci i Sióstr za wschodnią granicą, wołając: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego”.

Co do sposobu przeżywania tego dnia, towarzyszącej mu modlitwy oraz podjęciu konkretnej praktyki umartwienia, postu i pokuty, zgodnie ze wskazaniami Wyższych Przełożonych, pozostawiamy kreatywności poszczególnych męskich wspólnot życia konsekrowanego. Prosimy także, abyście do tej inicjatywy zaprosili Waszych świeckich współpracowników, parafian, członków grup duszpasterskich oraz wszystkich nawiedzających nasze domy, kaplice i kościoły zakonne, aby w jedności ze sobą błagać dobrego Boga o poruszenie serc tych, w których rękach jest dziś sprawa pokoju.

Z braterskim pozdrowieniem w Panu,

ks. Dariusz Wilk CSMA
przewodniczący KWPZM