Etap diecezjalny synodu o synodalności ma się ku końcowi. Syntezy zostały przesłane, spora praca została przez Państwa wykonana. Na większą Bożą chwałę!
Co dzieje się teraz?
Na zeszłotygodniowym spotkaniu zespołu diecezjalnego został dokładnie zaplanowany przebieg prac związanych z przygotowaniem syntezy diecezjalnej, które się toczą.
Wysłuchaliśmy szczegółowej propozycji działania, zostaliśmy podzieleni na mniejsze grupy i każdy otrzymał funkcję do wykonania w ściśle określonym czasie. Praca nie polega na zwykłym przeczytaniu i próbie streszczenia, ale na redakcji, korekcie, powtórnej redakcji, zapisie i zestawieniu. Bogu dzięki ten żmudny proces (ale w poczuciu spełniania ważnej duchowej roli) jest profesjonalnie koordynowany, a wszelkie nieścisłości i trudności natychmiast rozwiązywane przez naszego charyzmatycznego specjalistę. Ale potrzebna jest modlitwa o cierpliwość i o dary Ducha Świętego dla jak najpełniejszego ujęcia (i bezstratnego) każdej myśli z syntezy.
Miejcie, Państwo, świadomość, że liczne Wasze spotkania i zmagania na rzecz synodalności w Waszych wspólnotach i parafiach nie idą na marne.
Dziękujemy bardzo tym, którzy włączyli się w przeprowadzenie spotkań synodalnych w parafiach/wspólnotach i przesłali sprawozdanie z tych spotkań. Synteza tych sprawozdań zostanie przedstawiona na Archidiecezjalnym Spotkaniu Presynodalnym, które odbędzie się we wtorek, 14 czerwca o godzinie 19.00 w Gdańsku-Oliwie. Już dzisiaj w imieniu Księdza Arcybiskupa zapraszamy na to spotkanie wszystkich wiernych, duchownych i osoby konsekrowane.
Proszę czuć się zaproszonymi i proszę zapraszać innych na to spotkanie.
Raz jeszcze polecamy Waszym modlitwom osoby pracujące z syntezami i ich działania.
diecezja.gda.pl/