Przed nami tzw. drugi sierpniowy szczyt pielgrzymkowy. Tradycyjnie duży strumień pątników; pieszych i rowerowych, przybywa na Jasną Górę na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (26 VIII). To głównie grupy parafialne i dekanalne z metropolii łódzkiej, kaliskiej, katowickiej i częstochowskiej, ale są też diecezjalne pielgrzymki; diec. opolskiej, gliwickiej, arch. łódzkiej, diec. tarnowskiej i Pielgrzymka Zagłębiowska (diec. sosnowieckiej).

Podobnie jak to było do tej pory, pielgrzymowanie odbywa się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pierwsze duże grupy wejdą na szczyt jasnogórski, 21 sierpnia. Wtedy przybędą pielgrzymki: opolska i gliwicka. Trzy dni później, 24 sierpnia wejdzie m.in. 96. Piesza Pielgrzymka Łódzka.

W wigilię święta, 25 sierpnia, do Częstochowy wejdą m.in. Piesza Praska Pielgrzymka Pomocników Maryi Matki Kościoła i Piesza Pielgrzymka Diecezji Tarnowskiej.

Przybywające na odpust 26 sierpnia pielgrzymki są bardzo różnorodne, wyróżniają je emblematy, parafialne proporce, sztandary, idą w nich druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, orkiestry dęte czy przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich.

W drodze jest już 39. Piesza Pielgrzymka Tarnowska, która w tym roku ma formę sztafety. Należy do najliczniejszych, tylko w pierwszym dniu, kiedy na szlak wyruszyły trzy grupy, uczestniczyło w nich ponad tysiąc osób.

Także pielgrzymi, którzy przybywali na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, podobnie jak ci z pierwszej połowy miesiąca, w programie duchowym rozważają istotę Eucharystii. I tak np. tarnowscy pątnicy podczas drogi poznawać będą Mszę św. krok po kroku – począwszy od procesji na wejście, aż po końcowe błogosławieństwo.

38. Praska Pielgrzymka Pomocników Maryi Matki Kościoła także już w drodze na Jasną Górę. To ich duchowe przygotowanie do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, który w 1969 r. powołał ruch Pomocników do istnienia. Pątnicy już na początku drogi do Częstochowy przechodzili obok parafii we Wrociszewie, gdzie organistą był ojciec Prymasa, a delegacja pielgrzymki odwiedziła grób rodziny Wyszyńskich.

W czasie 9 dni rekolekcji zgłębiać będą tematykę związaną z ochroną życia. W pielgrzymce uczestniczą bowiem przedstawiciele ruchów pro-life. Towarzyszy im hasło zaczerpnięte z Jasnogórskich Ślubów Narodu Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego – „Stać na straży życia”.
Pątnicy z ruchu Pomocników Maryi Matki Kościoła 26 sierpnia na Jasnej Górze przeżywać będą swoje patronalne święto.

Pielgrzymi z diec. sosnowieckiej także zgłębiać będą temat Eucharystii w świetle nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego.

W sobotę, 21 sierpnia, wyruszy 96. Piesza Pielgrzymka Łódzka pod hasłem „Jezus nadzieją Kościoła łódzkiego”. Tegoroczna pielgrzymka będzie tez wyrazem wdzięczności za sto lat diecezji łódzkiej.

Tradycyjnie dzień przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę przybędą też dwie grupy pielgrzymów z paulińskich parafii: z Wieruszowa (to jedna ze starszych grup, bo przyjdą po raz 282.) i z Wielgomłyn.

Tegoroczna uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej wpisana będzie także w duchowe przygotowanie do beatyfikacji Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego.

Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews