W dniach 5-6 czerwca br., odbyło się kolejne zebranie robocze Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Członkowie i konsultorzy komisji spotkali się w Warszawie, a pracom przewodniczył bp Piotr Greger.

Po modlitwie Liturgii godzin (Modlitwa przedpołudniowa), przewodniczący komisji przywitał wszystkich obecnych. Następnie sekretarz komisji ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC odczytał protokół poprzedniego zebrania. Po naniesieniu kilku poprawek, komisja przyjęła treść protokołu jednogłośnie.

W dalszej kolejności podjęto prace nad uzupełnionym projektem obrzędu chrześcijańskiego pogrzebu z obecnością urny. Omówiono także zagadnienia dotyczące Liturgii godzin oraz kwestie dotyczące projektu nowego obrzędu odnowienia przyrzeczeń złożonych przez osoby życia konsekrowanego.

Po odmówieniu Nieszporów komisja podjęła prace nad projektem celebracji przebaczenia i pojednania. Chodzi o uczczenie tragicznych wydarzeń sprzed 80 laty, jakie miały miejsce na Wołyniu. Przedstawiony schemat wspólnej modlitwy (dwie osobne propozycje) ludzi wierzących narodów polskiego i ukraińskiego, przygotowany przez ks. dra Stanisława Szczepańca, będzie – po zatwierdzeniu – treścią celebracji, jaka będzie sprawowana w archikatedrze warszawskiej w piątek, 7 lipca br.

Drugi dzień zebrania rozpoczął się od sprawowania Eucharystii, której przewodniczył bp Rudolf Pierskała (Opole); on też wygłosił homilię. W trakcie dalszych prac komisji dokonano tłumaczenia kolejnych tekstów Mszału rzymskiego (prefacje). Ponadto, komisja omówiła bieżące zagadnienia liturgiczne, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego prawodawstwa dotyczącego sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym. Spotkanie zakończono modlitwą.

Następne zebranie komisji zostało zaplanowane w Gnieźnie, w terminie (11-12 września br.) poprzedzającym tegoroczne spotkanie wykładowców liturgiki na Wydziałach Teologicznych oraz w Wyższych Seminariach Duchownych (diecezjalnych i zakonnych).

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

Obrady Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP (Warszawa, 5-6 czerwca 2023 r.)