W najbliższą sobotę, 11 maja, w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6) odbędzie się zebranie Krajowej Rady KSM. Tematem spotkania młodych ludzi z całej Polski będzie posynodalna adhortacja papieża Franciszka „Christus vivit”. Eucharystii, która będzie sprawowana podczas zebrania, przewodniczył będzie bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Msza Święta odbędzie się w Sanktuarium św. s. Faustyny przy ul. Żytniej 1 o godz. 12.00.

Druhny i Druhowie rozmawiać będą o tematach dotyczących m.in.: Rajdu dla życia – inicjatywy promującej ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wakacyjnego wypoczynku czyli tzw. wakacji z wartościami w diecezjalnych Stowarzyszeniach, jak i podczas Akademii Służby i Rozwoju na Śnieżnicy. Istotnym elementem Krajowej Rady będzie zwiedzanie multimedialnej wystawy „Śladami Jezusa”, której KSM jest partnerem (ul. ks. Prymasa Augusta Hlonda 1). Następnie będzie miało miejsce wręczenie Wicemarszałek Senatu RP Pani Marii Koc statuetki „Polak z sercem!” jako wyraz podziękowania za aktywne włączenie się w akcję oraz wsparcie dla Stowarzyszenia.

Podczas spotkania zostanie także poruszony temat projektu „Środowisko Młodzieży” realizowanego przez „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”, a dotowanego ze środków NFOŚiGW. Jest to projekt aktywnej edukacji ekologicznej adresowany do młodzieży, podnoszący jej wiedzę dotyczącą m.in. ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Do posługi ogólnopolskiej zostanie posłanych 18 nowych Instruktorów. Będą to osoby odpowiedzialne za ewangelizację i prowadzenie szkoleń wewnątrzorganizacyjnych.

W duchu odpowiedzialności za Stowarzyszenie młodzi porozmawiają także o nowelizacji Statutu organizacji, aby dostosować go do obowiązujących norm prawnych.

Zebranie Krajowej Rady KSM, jako przestrzeń wymiany doświadczeń, działań diecezjalnych i ogólnopolskich oraz przestrzeń modlitwy będzie miała miejsce w godz. 10 – 17. Udział w nim planuje ok. 130 osób z całej Polski.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest młodzieżową organizacją działającą w prawie wszystkich polskich diecezjach. Zrzesza w swoich szeregach 15 tysięcy druhen i druhów w wieku od 14 do 30 roku życia. Istotą stowarzyszenia jest służba, zaś jej misją apostolstwo.

KSM

BRAK KOMENTARZY