Zielona Góra: Rezygnacja bp. Stefana Regmunta. Bp Tadeusz Lityński – biskupem zielonogórsko-gorzowskim

23-11-2015

Warszawa, 23 listopada 2015 r.

0
1208

Nuncjatura Apostolska
w Polsce

N. 6170/15

 KOMUNIKAT

 Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Regmunta z posługi biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem zielonogórsko-gorzowskim dotychczasowego biskupa pomocniczego tej diecezji Tadeusza Lityńskiego.

Warszawa, 23 listopada 2015 roku.

 +Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

BRAK KOMENTARZY