Obchody jubileuszu 50-lecia kapłaństwa w katedrze gnieźnieńskiej

0
418

Księża obchodzący w tym roku 50. rocznicę święceń kapłańskich dziękowali 9 czerwca w katedrze gnieźnieńskiej za dar powołania i półwiecze kapłańskiego życia. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, a homilię wygłosił abp Wojciech Polak, przywołując kilkakrotnie słowa z „Listu do moich kapłanów” bł. Stefana Wyszyńskiego, który wówczas, tuż po święceniach, od Prymasa Tysiąclecia otrzymali.  

Obok listu ówcześni neoprezbiterzy, a dziś dostojni jubilaci otrzymali od szafarza swoich święceń Pismo Święte i obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wraz z wezwaniem o szczególną troskę o powołania i o własną postawę duchową, a więc w istocie – jak tłumaczył Prymas – o kapłańską tożsamość, o bycie z Chrystusem i życie w Chrystusie, o nieustanne oddawanie Mu swoich zdolności i talentów, ale także słabości i ograniczeń, aby mógł je przemieniać i przekształcać dla zbawienia sióstr i braci.

„Tyle zdołamy pozyskać dusz, ile ich zdołamy umiłować” – cytował wspomniany „List do moich kapłanów” abp Wojciech Polak, powtarzając dalej za kard. Wyszyńskim, że „tam jest rozrost, rozwój i życie, gdzie jest miłość”.

„Bo to miłość pasterska owiec każe nam głosić prawdę Bożą. Prawda zaś nie jest tu celem, tylko skutecznym środkiem otwierania serc na miłość Bożą. Miłość pasterska każe nam sprawować Ofiarę Eucharystyczną i obdzielać lud Ciałem Chrystusowym. Miłość pasterska, a nie jakieś upodobanie w społecznej ruchliwości, każe nam otwierać i prowadzić różne instytucje religijne mające zaradzać potrzebom ludzkim. I wreszcie miłość pasterska każe nam szukać owiec zagubionych, wspierać odnalezione, pielęgnować i uświęcać, naśladując najwierniej Dobrego Pasterza” – cytował dalej abp Wojciech Polak.

Nawiązał również do słów, jakie kard. Wyszyński skierował w tamtym uroczystym dniu do rodziców neoprezbiterów, wyrażając swoje zatroskanie o nowe powołania, których – jak się wyraził – jest coraz mniej.

„Dziś po pięćdziesięciu latach, w dniu waszego złotego jubileuszu kapłaństwa, chciałbym i ja podzielić się tą wspólną troską” – przyznał abp Polak prosząc wszystkich o modlitwę o nowe powołania do służby w Winnicy Pańskiej.

Zwracając się bezpośrednio do księży jubilatów metropolita gnieźnieński przyznał, że złoty jubileusz kapłaństwa jest dziękczynieniem i uwielbieniem Boga za wszystkie dary i łaski, jakimi w ciągu minionych pięćdziesięciu lat ich obdarzył, a które dzięki ich kapłańskiemu życiu i posługiwaniu stały się udziałem konkretnych wspólnot parafialnych i całego świętowojciechowego Kościoła.

Podziękował również za posługę wychowawczą i długie lata pracy profesorskiej i formacyjnej w gnieźnieńskim seminarium duchownym abp. Stanisława Gądeckiego i ks. prałata Bronisława Kaczmarka.

„Jako wasi wychowankowie dziękujemy, że – jak wskazywał kapłanom Prymas Wyszyński – trzymając w ręku Ewangelię, sami również byliście dla nas żywą otwartą księgą. Zanim bowiem człowiek otworzy usta, już całym życiem swoim rzuca światło na to, czego zechce nauczać. Życiem, a nie słowem mówi!” – wskazał Prymas Polski.

Homilia Prymasa Polski

Mszę św. wspólnie z księżmi jubilatami celebrowali: abp senior Józef Kowalczyk, bp Radosław Orchowicz oraz kanonicy Kapituły Prymasowskiej. Obecny był także abp senior Henryk Muszyński.

W słowie podziękowania abp Stanisław Gądecki podkreślił, że jubileusz 50-lecia kapłaństwa jest stosowną okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za wszystkie osoby, które postawił na drogach kapłańskiego życia, także do podziękowania rodzicom, rodzeństwu, krewnym, nauczycielom, profesorom, szafarzom święceń diakonatu i prezbiteratu oraz wszystkim wiernym.

„To z jednej strony czas rozrachunku z przeszłością, a z drugiej strony czas dziękczynienia. Najpierw pragniemy podziękować Panu Bogu za łaskę powołania. Zostać kapłanem Chrystusa to znaczy mieć udział w ofierze życia Chrystusa. To znaczy być człowiekiem poświęcenia. Człowiekiem, który nie chce niczego dla siebie, lecz wszystko dla Boga i dla bliźniego ze względu na Boga” – mówił przewodniczący Episkopatu Polski.

Przyznał również, że rocznica to czas stawiania pytań „czy w pełni odpowiedzieliśmy na Boże wezwanie”.

„Jakże inaczej wygląda nasza kapłańska droga z perspektywy tych pięćdziesięciu lat, w porównaniu z tą , jaką widzieliśmy oczami naszej wyobraźni w dniu naszych święceń kapłańskich. Dziś możemy bardziej obiektywnie ocenić samych siebie, ludzi i wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu tego półwiecza i pytamy siebie raz jeszcze: czy wykorzystaliśmy dobrze ten czas w służbie Bogu i człowiekowi?”- mówił abp Gądecki.

  1. rocznicę kapłaństwa obchodzą:

Ks. Kazimierz Domek USA, ks. kan. Ireneusz Dorszewski, ks. Zbigniew Garczarek, ks. abp Stanisław Gądecki, ks. prałat Bronisław Kaczmarek, ks. Tadeusz Kruszka, ks. Andrzej Kuźmiński, ks. kan. Zygmunt Kwiatkowski, ks. Zenon Lewandowski, ks. prałat Teodor Paradowski, ks. Jerzy Rafalond, ks. Wojciech Ren.

Za: www.prymaspolski.pl 

Złoty jubileusz kapłaństwa Przewodniczącego KEP w Gnieźnie, 9.06.2023 r.

BRAK KOMENTARZY