Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, obradując pod honorowym przewodnictwem bp. Artura G. Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, jednogłośnie postanowiła, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego – długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników – za rok 2020/2021 otrzyma Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Bp Artur G. Miziński, honorowy przewodniczący Kapituły Nagrody, przedstawił uchwałę Kapituły, która uhonorowała Związek Rolników Indywidualnych „Solidarność” za „pełną heroizmu i konsekwencji wielką historię walki sprzed czterdziestu lat z komunistami o prawo rolników do zrzeszania się i o godność mieszkańców wsi”.

Po strajkach sierpniowych w 1980 roku rolnicy musieli podjąć walkę z władzami komunistycznymi o zalegalizowanie swojej niezależnej organizacji, która trwała 9 miesięcy. Rejestracja „Solidarności” rolników nastąpiła 12 maja 1981 roku.

Bp Miziński przypomniał również rolę kard. Stefana Wyszyńskiego, bez którego wsparcia i nacisków na komunistyczne władze powstanie Związku Rolników Indywidualnych „Solidarność” nie byłoby możliwe. „Prymas Tysiąclecia bronił mieszkańców wsi. Występował przeciw krzywdzącym rolników decyzjom władz. Z drugiej strony Prymas Tysiąclecia przejmował się coraz większym brakiem odpowiedzialności za ziemię ojczystą, ucieczką młodych ludzi ze wsi do miast” – podkreślił bp Miziński.

Sławomir Siwek, przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś”, przypomniał, że Fundacja powstała z inspiracji Patrona Nagrody w 1997 roku. Jej celem jest działanie na rzecz rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego wsi i małych ojczyzn, rozwój czytelnictwa, stypendia dla uczących się młodych z terenów rolniczych. Fundacja ustanowiła w 2004 roku Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

 

Pani poseł Teresa Hałas, przewodnicząca Związku Rolników Indywidualnych „Solidarność”, mówiła o 40. rocznicy Związku. „Przez te wszystkie lata zmagań wsi polskiej, niezależnej, która zbuntowała się pod koniec lat 70-ych, nasi działacze podjęli trudną walkę, która wymagała ofiar” – przypomniała pani poseł.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego przyznana została przez Fundację „Solidarna Wieś” po raz siedemnasty. Dotychczas laureatami były osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla spraw rolnictwa , kultury oraz rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego wsi i małych ojczyzn: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, kard. Józef Glemp, ks. prał. Bogusław Bijak, bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Josef Rottenaicher (Bawaria), abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. dr Stanisław Jaromi, ks. Kazimierz Kaczor, prof. Jacek Hilszczański, zespół pieśni i tańca „Mazowsze”, abp Henryk Hoser.

Fundacja przyznaje również stypendia tego samego imienia dla młodych ze wsi i małych miast, którzy mimo trudności pragną się uczyć.

Fundacja „Solidarna Wieś” / BP KEP

 

Związek Rolników Indywidualnych „Solidarność” laureatem Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za 2020 rok - Warszawa, 12 V 2021 r.