Gądecki

Posługa pasterska winna być przede wszystkim owocem bliskiej i zażyłej relacji z Jezusem, wsłuchiwania się w Jego słowa i wypełniania Jego woli – podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w życzeniach skierowanych do nowomianowanego biskupa diecezji toruńskiej Wiesława Śmigla. 

Życzę Księdzu Biskupowi, aby w swojej posłudze realizował „obowiązek zbliżania się do ludzi, szukania ich”.  Niechby w tej bliskości „zawsze prawda szła w parze z dobrocią, a zrozumienie z miłością”. Niech ją cechuje „jasność wyrażania się, łącznie z pokorą i delikatnością, a nadto należyta roztropność, połączona jednak z zaufaniem, które zaskarbiając przyjaźń wytwarza więź duchową”. – odwołując się do wskazań soborowych napisał metropolita poznański.

 

Publikujemy treść życzeń:

Warszawa, dnia 11 listopada 2017 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

z wielką radością przyjąłem informację o tym, że Ojciec Święty Franciszek mianował Ekscelencję nowym biskupem toruńskim.

W imieniu Kościoła, który jest w Polsce, składam Księdzu Biskupowi gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia.

W soborowym dekrecie o zadaniach biskupów w Kościele – Christus Dominus –  czytamy, że „do swoich zadań apostolskich winni się biskupi przykładać jako świadkowie Chrystusowi wobec wszystkich ludzi”.  Życzę więc najpierw, aby posługa pasterska Waszej Ekscelencji była przede wszystkim owocem bliskiej i zażyłej relacji z Jezusem, wsłuchiwania się w Jego słowa i wypełniania Jego woli.

Po wtóre – idąc za wskazaniami Soboru – życzę Księdzu Biskupowi, aby w swojej posłudze realizował „obowiązek zbliżania się do ludzi, szukania ich”.  Niechby w tej bliskości „zawsze prawda szła w parze z dobrocią, a zrozumienie z miłością”. Niech ją cechuje „jasność wyrażania się, łącznie z pokorą i delikatnością, a nadto należyta roztropność, połączona jednak z zaufaniem, które zaskarbiając przyjaźń wytwarza więź duchową”.

Ufam, że decyzja Ojca Świętego Franciszka przyczyni się do duchowego wzrostu diecezji toruńskiej oraz osobistego uświęcenia jej pasterza.

Życie i posługę Waszej Ekscelencji zawierzam Bogu przez przyczynę Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski.

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

BRAK KOMENTARZY