Życzę, aby Twoja codzienna biskupia posługa brała swój początek w zażyłej komunii z Ojcem, którego Chrystus jest doskonałą ikoną. Niech z niej wyrasta miłość pasterska i odwaga, zapał głoszenia słowa i szafowania sakramentów świętych, troska o wykluczonych oraz pomoc najuboższym – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście z życzeniami dla nowego biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej Andrzeja Iwaneckiego. W święto Chrztu Świętego, 7 stycznia przyjął on w katedrze gliwickiej święcenia biskupie.

Publikujemy treść życzeń:

Warszawa, dnia 7 stycznia 2018 roku
W Święto Chrztu Pańskiego 

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie
,

diecezja gliwicka, a wraz z nią Kościół w naszej ojczyźnie, radują się dzisiejszą uroczystością. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji przyjęcia święceń biskupich.

W posynodalnej adhortacji Pastores Gregis, św. Jan Paweł II pisał: „przez akt miłości, którym Jezus ustanawia Apostołów, powołuje zarazem tych Dwunastu, by dzielili z Nim Jego życie”. Chciałbym więc – w pierwszej kolejności – życzyć Księdzu Biskupowi, aby jego pasterskie posługiwanie wypełniało pragnienie, aby nie tylko towarzyszyć Chrystusowi w wypełnianiu Jego misji, ale aby dzielić z Nim Jego losy. I życie, i śmierć, i radość, i smutek, i służba, i ofiara – jak były częścią życia naszego Pana, tak muszą stać się częścią Twojego, biskupiego życia.

Ponadto – jak kontynuował papież – „przemiana ontologiczna dokonująca się poprzez konsekrację, polegającą na upodobnieniu do Chrystusa, wymaga stylu życia, w którym przejawiałoby się «przebywanie z Nim»”. Życzę więc, aby Twoja codzienna biskupia posługa brała swój początek w zażyłej komunii z Ojcem, którego Chrystus jest doskonałą ikoną. Niech z niej wyrasta miłość pasterska i odwaga, zapał głoszenia słowa i szafowania sakramentów świętych, troska o wykluczonych oraz pomoc najuboższym.

Niech Maryja – Święta Matka Boga – stanie się dla Księdza Biskupa „mistrzynią w słuchaniu i w gotowości wypełniania słowa Bożego (…), mistrzynią wytrwałości w wierze,  ufnej nadziei i gorącej miłości”.

Jej matczynemu wstawiennictwu życie i posługę Księdza Biskupa powierzam,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

 

BRAK KOMENTARZY