Życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla bp. Stefana Regmunta z okazji 25-lecia sakry biskupiej

0
434

Dziękujemy Ci więc, Biskupie Stefanie, że wyruszyłeś w drogę i zaniosłeś otrzymany dar pełni kapłaństwa w posłudze głoszenia Ewangelii, szafowania sakramentów świętych, przewodzenia wspólnocie wiernych i w posłudze miłosierdzia wobec ubogich i potrzebujących – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach skierowanych do bp. Stefana Regmunta, biskupa seniora diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, z okazji 25-lecia sakry biskupiej.

Publikujemy pełną treść życzeń:

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Drogi Bracie Stefanie,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam serdeczne życzenia z okazji Jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej, którą Wasza Ekscelencja przyjął w Rzymie dnia 6 stycznia 1995 roku, z rąk św. Jana Pawła II.

Tamtego dnia, w swojej homilii, skierowanej do biskupów nominatów, papież powiedział: „otrzymujecie dziś nowy dar, dar pełni pasterskiego posługiwania w Kościele Bożym – biskupstwo, w którym trwa dalej i nieustannie się przedłuża apostolska misja Kościoła. Wyruszcie więc – jak Mędrcy ze Wschodu – wzbogaceni tym Bożym darem i zanieście go tam, gdzie wzywa was służba Kościołowi.

Dziękujemy Ci więc, Biskupie Stefanie, że wyruszyłeś w drogę i zaniosłeś otrzymany dar pełni kapłaństwa w posłudze głoszenia Ewangelii, szafowania sakramentów świętych, przewodzenia wspólnocie wiernych i w posłudze miłosierdzia wobec ubogich i potrzebujących, najpierw jako biskup pomocniczy diecezji legnickiej, później jako biskup zielonogórsko-gorzowski, a następnie, jako biskup senior tejże diecezji.

Dziękuję również, że otrzymanym darem pełni kapłaństwa, dzieliłeś się poprzez ofiarną i pełną zaangażowania służbę w ramach gremiów naszego episkopatu, jako delegat ds. powołań oraz krajowy duszpasterz dzieła powołań w Polsce, dalej – jako członek Komisji ds. Duszpasterstwa, członek Komisji Charytatywnej i przewodniczący Sekcji Osób Niepełnosprawnych tejże komisji, jako przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Nadzorczej Caritas Polska oraz – w ramach posługi w watykańskich dykasteriach – jako członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Dziś, dziękując za Twoje życie i pasterską posługę prosimy Boga, abyś – na ile siły i zdrowie pozwolą – dalej dzielił się otrzymanym onego dnia darem, służąc w miłości.

Z darem modlitwy i braterskim pozdrowieniem w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)                                  

BRAK KOMENTARZY